Prev Next

Om någonting händer

Hur ska jag prata med barn?
Kom ihåg att hålla dig lugn när du pratar med barn, fråga utan att fråga ut, och viktigast av allt bekräfta att barnet gör helt rätt genom att berätta och att det som hänt inte är barnets fel.

Hur gör jag en orosanmälan?
Personal inom polis, skola, hälso- och sjukvård är enligt Sociallagen kap 14, 1§ skyldiga att anmäla till socialtjänsten om det råder misstanke att ett barn (ålder 0–18 år) far illa eller riskerar att fara illa. För barnet som drabbas kan det vara livsavgörande att dessa personer tar sin anmälningsplikt på största allvar och fullföljer den.

  • Detta innebär att alla vuxna kan göra en Orosanmälan, det ska helst göras av den person som har sett eller märkt tecken som gör att han eller hon känner oro för ett barn. Det behöver inte vara Förskolans rektor som gör det utan du själv kan göra det.
  • Det kan handla om tecken som gör att du känner oro för hur barnet har det hemma eller händelse i förskolan. Orosanmälan görs på socialtjänstens hemsida. Orosanmälan ska skickas till det socialtjänstkontor i den kommun där barnet är skriven det vill säga där barnets familj bor. 
  • Är du osäker på om du ska skriva en orosanmälan eller har frågor om orosanmälningar kan du alltid kontakta socialtjänstkontoret i din kommun.
  • Vänta inte med att anmäla genom att anmäla snabbt kan du rädda barn från fara. 
  • Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten.
  • Tips: Hur du anmäler ser olika ut från kommun till kommun. Kontakta din kommun och ta reda på hur du gör så att du vet hur du ska göra när du behöver det. 
  • När du har gjort en orosanmälan till socialtjänsten, gör de en första bedömning inom ett par dagar, om ärendet är akut eller inte. 
  • Om ärendet bedöms som akut kommer barnet att placeras i ett hem i väntan på utredning. Om ärendet inte bedöms som akut kan det ta några veckor innan utredningen påbörjas. 
Treskablinoll Sverige © 2023