Prev Next

Att arbeta förebyggande på förskolan

När ni lärt barnen om integritet och förhållningssätt är det också viktigt att tänka på den fysiska miljön på förskolan små enkla ändringar gör att ni arbetar bort förutsättningar för platser där övergrepp kan ske. Vår rekommendation är att:

  • Undvik att möblera så att barnen kan gå undan och gömma sig i bland kuddar och filtar i sk  ”kuddrum”.
  • Undvik kojlek även om barn älskar kojor, i kan tillexempel bygga små kojor utan väggar eller utan tak för att få bättre uppsikt. 
  • Ha insynsmöjlighet till skötrum. 
  • Ha dörrstopp på toaletter så att inte barnen låser in sig.
Treskablinoll Sverige © 2023