För företag

Gör en investering för barns rätt till en trygg barndom. Ert bidrag ger oss muskler till att fortsätta kämpa.

Tillsammans med er kan vi fortsätta kämpa varje dag för att alla barn ska ha en trygg barndom fri från sexuella övergrepp. Som företag har ni möjlighet att vara med i kampen och göra vår vision till en verklighet. Som företag kan ni bli företagskämpe eller ge en valfri gåva.

Ert engagemang bidrar till

 • Fler workshops med barn där de får livsviktig kunskap om sina kroppsliga och personliga rättigheter och vart de kan söka stöd och hjälp.
 • Fler utbildningar och föreläsningar för föräldrar och vuxna som möter barn.
 • Att barns rättigheter förstärks genom att vi ställer krav på beslutsfattare för ändrad lagstiftning, säkrare rättsprocesser och tryggare miljöer för alla barn.
 • En värld fri från sexuellt våld mot barn.

Bli företagskämpe

Att vara företagskämpe är ett smidigt och konkret sätt som ert företag kan stötta arbetet för alla barns trygga barndom. Som företagskämpe stöttar ni oss i vårt arbete och möjliggör att fler barn och viktiga vuxna bland de får rätt kunskap för att förebygga sexuellt våld. Välj bland våra olika företagspaket och få kommunikationsmaterial som ni med stolthet kan visa på era kanaler och för era kunder!

5000
SEK/ÅR
Brons
 • Diplom
 • Er logotyp på vår hemsida
 • Banner till hemsida

10,000

SEK/ÅR
SILVER
 • Diplom
 • Er logotyp på vår hemsida
 • Banner till hemsida
 • Mejlfot
 • Vi gör ett Instagram-inlägg

20,000

SEK/ÅR
Guld
 • Diplom
 • Er logotyp på vår hemsida
 • Banner till hemsida
 • Mejlfot
 • Vi gör ett Instagram-inlägg
 • Inspirationsföreläsning för anställda/kunder

Agenda 2030

Som företag kan ni vara med och leva upp till barns rättigheter. Barnens rätt till en trygg barndom fri från sexuellt våld hänger ihop med de globala målen för hållbar utveckling Agenda 2030. Genom att stötta vårt arbete kan ni jobba tillsammans med oss för den måluppfyllelsen. Som företagskämpe stöttar ni vår verksamhet och kan integrera det i ert hållbarhetsarbete och rapportering. Ni får även chansen att välja att stötta delar av arbetet som är mest relevant till just ert hållbarhetsarbete.

Vi kämpar för

Mål 3. God hälsa och välbefinnande – genom våra förebyggande insatser har vi stort fokus på att minska psykisk ohälsa genom att skapa rätt förutsättningar för att bryta tystnaden och ge stöd till de barn som utsatts för sexuellt våld.

Mål 5. Jämställdhet – genom våra förebyggande insatser arbetar vi för att stoppa sexuellt våld mot barn, i synnerhet flickor och unga kvinnor som är särskilt utsatta.

Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen – genom insatser mot sexuellt utnyttjande av barn bidrar vi till mål 16.2 där barn ska skyddas från alla former av våld och utnyttjande.

Ge en företagsgåva

Stötta vårt arbete genom att ge oss en gåva och bidra till ett samhälle där alla barn får leva fritt från sexuellt våld. Din företagsgåva kan göra skillnad för de 7 barn i varje klass som lever i utsatthet. När du gett en företagsgåva får du ett diplom du kan visa dina anställda – perfekt som sommar eller julgåva!