För yrkesverksamma

1 av 3 barn blir utsatta för sexuella övergrepp – du kan vara en trygg vuxen som gör skillnad. Här har vi samlat information för dig som möter barn i ditt arbete och vill ha mer kunskap kring hur du förebygger sexuella övergrepp.

Färsk statistik från Stiftelsen Allmänna Barnhuset visar på att sexuellt våld mot barn har ökat de senaste åren. I dagsläget räknar man med att ungefär åtta barn i varje klass blir utsatta innan de hinner fylla 18 år. Oavsett om du arbetar på skola, idrottsförening eller i annan verksamhet där du möter barn så har du mött eller kommer att möta barn som är utsatta. Det är viktigt att vi blir fler vuxna som har rätt kunskap och verktyg för att kunna vara de trygga vuxna som barn behöver. Det finns många sätt att göra skillnad för barn och vi finns här för att stötta dig.

Gör skillnad på din arbetsplats!

Arbetar du på förskola eller idrottsförening så har du möjlighet att uppmana din arbetsplats att ansluta sig till våra förebyggande insatser. Genom insatserna får ni kunskapshöjande material och riktlinjer för hur det förebyggande arbetet kan göras.

Idrottsbrevet är, förutom ett förskrivet brev som föräldrar kan skicka till sin idrottsförening, bl.a utbildningar som certifierar tränare att både förstå och lära ut respekt till barns integritet.
Ett stöd för förskolan i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp. Vi vill, tillsammans med er, skapa en förskola som är trygg för barn och där barn lär sig om integritet – och sina rättigheter.
Grundskolebrevet stärker grundskolor i integritetsarbetet inom ramen för undervisning om sexualitet, samtycke och relationer. Tillsammans med personal, barn och experter skapar vi material som gör skillnad på riktigt. Grundskolebrevet är ett pågående arvsfondsprojekt och materialet släpps under 2025. Registrera dig på vårt nyhetsbrev för att bli först med att få veta när materialet blir tillgängligt.

Våga ta integritetssnacket!

För dig som arbetar med barn eller är förälder själv har vi tagit fram fyra åldersanpassade filmer kring hur du tar integritetssnacket med barn.

Ta din oro på allvar!

Många barn som utsatts för sexuella övergrepp är kritiska till hur vuxenvärlden agerar. Du kan vara en vuxen som gör skillnad och skapar trygghet för ett barn. Ta din oro på allvar och gör en orosanmälan till socialtjänsten om du misstänker att ett barn far illa. Personer som jobbar inom t.ex. hälso- och sjukvården, tandvården, förskolan, skolan, socialtjänsten och kriminalvården har anmälningsskyldighet.

Öka kunskapen på din arbetsplats!

Öka kunskapen på din arbetsplats och bryt tystnaden! Vi erbjuder kunskapshöjande föreläsningar till vuxna som möter barn i sin yrkesroll. Vi anpassar alltid våra föreläsningar efter dina önskemål och ger dig den fördjupade kunskapen du behöver för att vara en trygg vuxen. Vill du veta mer om våra föreläsningar och vill att vi besöker din arbetsplats? Kontakta oss på jagvill@treskablinoll.nu.

Kunskap och material

Här hittar du vårt material för yrkesverksamma.

Ledarutbildning för idrottsföreningar

Tre åldersanpassade filmer för hur du som idrottsledare kan ta integritetssnacket.

Min kropp är min – affisch

Öppna upp för samtal med barn om kroppslig integritet.

Affisch om integritet

Tre affischer att sätta upp på din skola för att sprida kunskap om sexuella övergrepp.

Elefanten i sovrummet

En rapport av Treskablinoll om ungas upplevelser av stöd och behov av stöd i samband med sexuella övergrepp.

Min kropp är min

En film på 1 minut om integritet för barn inom förskola och förskoleklass.

Signaler på sexuella övergrepp

Hur vet jag om ett barn far illa? Det är en fråga som vi får ofta. Därför har vi sammanställt en lista på signaler som vi vuxna ska vara uppmärksamma på.

Vad är sexuella övergrepp?

Den som utsätter någon för sexuella övergrepp begår ett mycket allvarligt brott. Det är alltid den som begår övergreppet som gör fel.

Grundkurs i kroppslig integritet

Handfasta tips och råd för att ta integritetsarbetet på förskolan till nästa nivå.

Riktlinjer till förskolan

Förskolebrevets riktlinjer är avsedda för er som jobbar med det viktigaste vi har – barnen. Tillsammans med er vill vi tillämpa dessa riktlinjer i landets alla förskolor.

Workshop i integritet

10-20 minuter som kan göra förändring för barnens hela liv. Nu kör vi!

Idrottsbrevets 10 steg

10 steg med material i form av bland annat affischer, krisplan och filmer kring hur ni kan väva in respekten sinsemellan barnen på träningarna.