Vårt arbete

Vi kämpar för varje barns rätt till att få vara barn. Vi vill inte att något barn ska behöva uppleva sexuella övergrepp. Det är vår kamp. Låt det bli din också, tillsammans med oss!

Utbildning

Stärk ert förebyggande arbete genom kunskap. Boka oss för föreläsningar till både barn och vuxna.
Idrottsbrevet är, förutom ett förskrivet brev som föräldrar kan skicka till sin idrottsförening, bl.a utbildningar som certifierar tränare att både förstå och lära ut respekt till barns integritet.
Ett stöd för förskolan i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp. Vi vill, tillsammans med er, skapa en förskola som är trygg för barn och där barn lär sig om integritet – och sina rättigheter.
Grundskolebrevet stärker grundskolor i integritetsarbetet inom ramen för undervisning om sexualitet, samtycke och relationer. Tillsammans med personal, barn och experter skapar vi material som gör skillnad på riktigt.

#BYXSKYDDSLAGEN

Gör det olagligt för vuxna att utnyttja tonårsbarn för sexuella övergrepp!

Påverkan och opinion

En viktig del av Treskablinolls arbete för att förhindra och förebygga sexuella övergrepp mot barn är vårt påverkansarbete och opinionsbildning.
Treskablinoll Sverige © 2023