Prev Next

Hur kan vi lära barn integritet?

Hur fysiska kan vi vara? diskutera på APT:
  • Låta en vikarie vara ensam med barnen?
  • Kan en pedagog vara på toaletten med barnen? 
  • Kan en pedagog tvätta/duscha ett barn på privata delar som kissat/ bajsat ner sig
  • Kan en pedagog låta ett barn sitta i sitt knä?
  • Kan ett barn röra en vuxens privata delar?
  • Kan en pedagog duscha med barnen?
  • Diskutera 2 & 2
Treskablinoll Sverige © 2023