Stöd och hjälp

Här samlar vi stöd och hjälp dit du kan vända dig om du är drabbad för övergrepp och har funderingar kring sexuella övergrepp. Det finns även stöd för dig som har tankar på att begå övergrepp eller beter dig på ett gränsöverskridande sätt.

ÄR DU DRABBAD?

Det finns många som kan hjälpa dig. Du kan prata med vuxna som har lång erfarenhet av barn som varit i din situation. Du kan prata anonymt med vuxna som kan hjälpa dig hur du ska göra och du kan anmäla till polisen själv, om du vill. 

RISKERAR DU ATT UTSÄTTA ANDRA?

Om du utsätter, eller riskerar att utsätta andra, så är det viktigt att du söker hjälp så tidigt som möjligt. Det kan handla om att du blir aggressiv, kontrollerande eller inte respekterar andras gränser. Här listar vi några organisationer som gärna vill hjälpa dig. 

Treskablinoll Sverige © 2023