Påverkan och opinion

En viktig del av Treskablinolls arbete för att förhindra och förebygga sexuella övergrepp mot barn är vårt påverkansarbete och opinionsbildning.

Vi arbetar aktivt sedan starten 2017 med att debattera i tidningar, medverka i media, publicera rapporter, kommentera statliga utredningar och betänkanden – och mycket mer.

Vi blundar inte för verkligheten som visar att 1 av 4 barn blivit utsatt för sexuellt våld. Tvärtom, så vill vi belysa de alarmerande siffrorna. Vi informerar kring förebyggande åtgärder, bland annat genom att sprida kunskap om integritet, samtycke och relationer och hur vi som vuxenvärld lär barn detta på rätt sätt. Genom projekt och kampanjer ställer vi krav på både individer och samhället – att kroka arm med oss för att kämpa för ett samhälle fritt från sexuella övergrepp mot barn.

Pressrum

Samverkan och dialog

Rapporter

Föredrag

Påverkan i media