Uppmana din förskola

Nedan finner du själva Förskolebrevet. Förskolebrevet har tagits fram för dig som är förälder som vill att ditt barns förskola ska engagera sig i kampen för barns rätt till en barndom utan sexuella övergrepp. Förskolebrevet är ett förskrivet brev som uppmanar förskolor att jobba med integritet. Allt du behöver göra är att skriva i nyckelpersonens mejladress, ditt namn och namn på barnet som är med i föreningen. Då skickas uppmaningen från dig med oss på Treskablinoll i ryggen. Tipsa gärna fler föräldrar i förskolan att skicka samma utmaning. Ju fler vi är, desto större sannolikhet för en trygg förskola med respekt som självklart moment.

Hej,

Jag är anhörig till,

Nya siffror visar att 1 av 5 barn i Sverige utsätts för sexuella övergrepp. En stor del av dessa övergrepp sker av en närstående person i hemmet, därför är det viktigt att barnen får en trygg plats hos er där de lär sig vikten av kroppslig integritet. Men inte bara det, att respekten för barns integritet generellt genomsyrar arbetet. Jag vill försäkra mig om att ni pratar med både personal och barn om integritet. Barn som lär sig om integritet redan i tidig ålder signalerar och kommunicerar tydligare om de far illa, oavsett om det är på förskolan eller i hemmet, och ju mottagligare alla vuxna i barnets omgivning är för signalerna, desto lättare är det att upptäcka när barn far illa.

Ni är en stor och viktig del av barnens vardag och därför vänder jag mig till er. Kanske har du sett kampanjen Förskolebrevet som lanserades den 22 februari 2017?

Jag ser fram emot att vi genom Förskolebrevet tillsammans skapar en dialog, men framför allt riktlinjer och handlingsplaner för barns integritet. Allt för att barnen ska vara trygga – både på förskolan och i hemmet. Det här är ett gemensamt arbete mellan hem och förskola, med Förskolebrevets riktlinjer, integritetspolicy och integritetsövningar som verktyg.

Min förhoppning är att inom kort se att vår förskola arbetar med integritet genom Förskolebrevet och att vi tillsammans gör skillnad för den femtedel av barnen som i varje klass inte får den barndom de har rätt till – den utan sexuella övergrepp. Jag ser fram emot att höra mer om hur ni arbetar med barns integritet.

Med hopp om en fin dialog,

Treskablinoll Sverige © 2023