Grundskolebrevet

Grundskolebrevet stärker grundskolor i integritetsarbetet inom ramen för undervisning om sexualitet, samtycke och relationer. Tillsammans med personal, barn och experter skapar vi material som gör skillnad på riktigt.

Sexuella övergrepp mot barn har ökat betydligt sedan 2016. Från 20,3 procent till 28,6 procent.

För en grundskola utan sexuella övergrepp

Närmre 1 av 3 barn blir utsatt för sexuella övergrepp innan de hinner fylla 18 år. Det innebär att i en klass på 28 elever så finns det 8 barn som får sin trygga barndom berövad. 

Forskning visar att sexuella övergrepp går att förebygga ju tidigare vi stärker barns kunskap och medvetenhet om kroppslig integritet och kroppsliga rättigheter. Barn i åldrarna 6-15 år spenderar en stor del av sin tid i skolan och vi vill att alla grundskolor ska vara en trygg plats för barn, en plats fri från sexuella övergrepp.

Hösten 2022 får skolan en uppdaterad läroplan där nuvarande kunskapsområde sex och samlevnad byter till sexualitet, samtycke och relationer. Förändringarna i läroplanerna innebär att undervisning om sexualitet, samtycke och relationer blir ämnesintegrerad och kommer genomsyra flera kurs- och ämnesplaner.

Genom arvsfondsprojektet ”Grundskolebrevet” vill vi stödja grundskolor i att stärka sitt integritetsarbete inom ramen för undervisning om sexualitet, samtycke och relationer. Tillsammans med personal, barn och experter kommer vi att skapa material som gör skillnad för att varje barn ska ha en trygg barndom – en barndom fri från sexuella övergrepp.

VAD ARBETAR VI MED I PROJEKTET?

Handlingsplaner, rutiner och riktlinjer

Handlingsplaner, rutiner och riktlinjer för hur skolan aktivt ska arbeta förebyggande mot sexuella övergrepp.

Lektionsmaterial och lärarhandledning

Kunskapshöjande material som personal på grundskolan kan använda för att undervisa barn om kroppslig integritet, samtycke och sexuella övergrepp. Materialet kommer även att starkt förankras till den nya läroplanen ”Sexualitet, Samtycke och Relationer” och de nya målen.

Digitalt lärandespel om kroppslig integritet, samtycke och sexuella övergrepp

Ett digitalt lärandespel för åldrarna 7-12. Spelet kommer att utvecklas och även den förankras till barnens, lärarnas och skolans behov. Till spelet kommer det också att skapas lärarhandledning så att skolpersonal kan fånga upp barnens tankar under lektionstid och skapa diskussion i ämnena samtycke, kroppslig integritet och sexuella övergrepp.

VILKA ARBETAR VI MED I PROJEKTET?

Tillsammans ska vi under de kommande tre åren göra skillnad för våra barn.

Projektskolor
Helenelundsskolan, Vittra Skolan Södermalm, Europaskolan, Lerums Grundsärskola (består av Knappekullaskolan och Rydbergsskolan), Resursskolan Lindenska Skolan, Bobergsskolan.

Referensgrupp
Förbundet S:t Lukas, Göteborgsregionen (består av 13 kommuner i Storgöteborg), RISE, nxtME, Föreningen Paraply, Elevernas Riksförbund, Sveriges Elevråd, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Sollentuna Kommun, Amanda Nyberg – Logoped och forskare, Kalle Norwald – Sexolog och författare till boken ”Undervisa om Sexualitet, Samtycke och Relationer”.

Expertgrupp i digitalt lärandespel
Innovationsföretaget Dimh (utvecklare av det digitala spelet) och Felix Gyllenstig Serrao (Göteborgsregionen, lärare och expert i digitala spel).

Vill du vara med?

Tycker du att arbetet med att stoppa sexuella övergrepp mot barn är viktig och har du kunskap eller erfarenhet som du vet kommer att vara nödvändig i projektet? Vill du att din skola ska aktivt delta i framtagandet av material och samtidigt få stöd i hur man bäst förankrar detta i er verksamhet? Kontakta oss så berättar vi mer!

Håll dig uppdaterad kring Grundskolebrevet!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för att få information om hur projektet Grundskolebrevet går. Dessutom får du ta del av livsviktig information i hur vi tillsammans ska se till att varje barn får en trygg uppväxt – en uppväxt utan sexuella övergrepp.

Aktuellt

Grundskolebrevet
18 augusti 2023

Kostnadsfri grundutbildning för skolpersonal

Vi på grundskolebrevet

Maria Näslund

Verksamhetschef

Maria brinner för barns rättigheter och har sedan sin examen i psykologi arbetat i många år med att förbättra villkoren för utsatta unga. Hon har lång erfarenhet att arbeta med barnrättsfrågor från organisation Maskrosbarn där hon varit ansvarig för stödprogram och utbildat vuxna professionella som möter barn i frågor som rör bemötande, delaktighet och barnkonventionen. Hon har också varit ordförande för Tjejjouren Väst där hon lett arbetet för att stärka unga tjejers rättigheter och utvecklingen av jourens stödjande arbete för våldsutsatta.

Amanda Hedman Rojas

Projektledare / metodutvecklare – Grundskolebrevet

Med ett engagemang och passion för att skapa trygga, jämställda och inkluderande samhällen har Amanda en kandidatexamen i statsvetenskap och en mastersexamen i säkerhet och krishantering – där hon specialiserat sig i den mänskliga aspekten av säkerhet. Hon har tidigare arbetat med jämställdhetsfrågor och mänskliga rättigheter i både civilsamhället och Sveriges biståndsmyndighet.

Saga Brodersen

Kommunikatör / Administratör – Grundskolebrevet

Saga har varit engagerad i barns rättigheter sedan hon själv var barn, och arbetat med att hjälpa andra sedan tonåren. Med flera års erfarenhet som opinionsbildare och sakkunnig gällande sexuell exploatering, är vi på Treskablinoll glada över att ha Saga hos oss som föreningens kommunikatör! Utöver sitt arbete på Treskablinoll är Saga också engagerad i föreningen Inte Din Hora där hon är samordnare, föreläsare, opinionsbildare och styrelseledamot. Saga är också aktiv i barnrättsorganisationen Maskrosbarn – en organisation som hjälper barn som växer upp med våld och missbruk i hemmet.

“Jag vill vara den som jag själv hade behövt när jag var liten.”

Rose-Marie Berglund

Pedagogiskt sakkunnig / metodutvecklare – Grundskolebrevet

Rose-Marie brinner för mänskliga rättigheter och att barn och unga ska få en trygg uppväxt. Med sin bakgrund som lärare och pedagogiskt sakkunnig är Rose-Marie väl förankrad i utbildningsfrågor och har lång erfarenhet av att arbeta med metod- och materialframställning. Med sitt engagemang för specialpedagogik har hon en gedigen kunskap om tillgänglighet för personer i behov av särskilt stöd. Rose-Marie har bred erfarenhet av såväl klassrumspraktik, handledning, deltagande i forskningsstudier och ledningsuppdrag.