Grundskolebrevet

Grundskolebrevet stärker grundskolor i integritetsarbetet inom ramen för undervisning om sexualitet, samtycke och relationer. Tillsammans med personal, barn och experter skapar vi material som gör skillnad på riktigt. Grundskolebrevet är ett pågående arvsfondsprojekt och materialet släpps under 2025. Registrera dig på vårt nyhetsbrev för att bli först med att få veta när materialet blir tillgängligt.

Håll dig uppdaterad kring Grundskolebrevet!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för att få information om projektet. Dessutom får du ta del av livsviktig information i hur vi tillsammans ska se till att varje barn får en trygg uppväxt – en uppväxt utan sexuella övergrepp.

Sexuella övergrepp mot barn har ökat betydligt sedan 2016. Från 20,3 procent till 28,6 procent.

en barndom fri från sexuella övergrepp

1 av 4 barn blir utsatta för sexuella övergrepp. I en klass på 25 elever blir 7 av eleverna utsatta för sexuella övergrepp innan de hinner fylla 18 år. Forskning visar att sexuella övergrepp går att förebygga ju tidigare vi stärker barns kunskap och medvetenhet om kroppslig integritet och kroppsliga rättigheter. Barn i åldrarna 6-15 år spenderar en stor del av sin tid i skolan och därför är skolan en viktig arena för förändring.  

Grundskolebrevet stödjer lärare så att lärare kan stödja barnen 
Hösten 2022 får skolan en uppdaterad läroplan där nuvarande kunskapsområde sex och samlevnad byter till sexualitet, samtycke och relationer. Förändringarna i läroplanerna innebär att undervisning om sexualitet, samtycke och relationer blir ämnesintegrerad och kommer genomsyra flera kurs- och ämnesplaner. Vi vet dock att många lärare har en stor tidsbrist och upplever en utmaning i hur man bäst kan ämnesintegrera sexualitet, samtycke och relationer i deras undervisningsområde. Just därför skapade vi Grundskolebrevet. 

Genom arvsfondsprojektet ”Grundskolebrevet” stödjer vi grundskolor i att stärka sitt integritetsarbete inom ramen för undervisning om sexualitet, samtycke och relationer. Tillsammans med personal, barn och experter har vi därför skapat material som utgår ifrån skolans verklighet och både barnens och pedagogernas behov. Allt material utgår ifrån nya läroplanen och kursplanerna så att det ska gå lätt att applicera på varje pedagogs lektionsmaterial. 

GRUNDSKOLEBREVET INNEHÅLLER

Lektionsmaterial och lärarhandledning
Kunskapshöjande material som personal på grundskolan kan använda för att undervisa barn om kroppslig integritet, samtycke och sexuella övergrepp. Materialet är även starkt förankrat till skolans styrdokument.  

Stödmaterial vid oro för ett barn samt samtalsstöd  
Material som stöttar skolpersonal vid oro för ett barn. Information om orosanmälan och även samtalsstöd för att stötta skolpersonal att agera om något har hänt.  

Digitalt lärandespel om kroppslig integritet, samtycke och sexuella övergrepp 
I materialet finns även det digitala lärandespelet Artemis, för åldrarna 7-12. Spelet är utvecklat tillsammans med experter, skolpersonal och elever och är anpassat efter barnens, lärarnas och skolors behov. Till spelet tillhör även en lärarhandledning så att skolpersonal kan fånga upp barnens tankar under lektionstid och skapa diskussion i ämnena samtycke, kroppslig integritet och sexuella övergrepp. 

TACK ALLA ENGAGERADE AKTÖRER SOM BIDRAGIT TILL MATERIALET!

Projektskolor 
Helenelundsskolan, Vittra Skolan Södermalm, Europaskolan, Lerums Grundsärskola (består av Knappekullaskolan och Rydbergsskolan), Resursskolan Lindenska Skolan, Bobergsskolan. 

Referensgrupp 
Förbundet S:t Lukas, Göteborgsregionen (består av 13 kommuner i Storgöteborg), RISE, nxtME, Föreningen Paraply, Elevernas Riksförbund, Sveriges Elevråd, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Sollentuna Kommun, Amanda Nyberg – Logoped och forskare, Kalle Norwald – Sexolog och författare till boken ”Undervisa om Sexualitet, Samtycke och Relationer”. 

Expertgrupp i digitalt lärandespel 
Innovationsföretaget Dimh (utvecklare av det digitala spelet) och Felix Gyllenstig Serrao (Göteborgsregionen, lärare och expert i digitala spel).

Aktuellt

Grundskolebrevet
28 mars 2024

Kostnadsfri grundutbildning för skolpersonal

Vi på grundskolebrevet

Ida Samarikoff

Kommunikatör

Ida har ett stort intresse för barnrättsfrågor och har en utbildning i fred- och utveckling men har även pluggat PR. Ida har tidigare arbetat som kommunikationsansvarig i hållbarhetsbranschen, varit PR-konsult och nu senast arbetar hon som PR-produktionsledare.

Maria Näslund

Verksamhetschef

Maria brinner för barns rättigheter och har sedan sin examen i psykologi arbetat i många år med att förbättra villkoren för utsatta unga. Hon har lång erfarenhet att arbeta med barnrättsfrågor från organisation Maskrosbarn där hon varit ansvarig för stödprogram och utbildat vuxna professionella som möter barn i frågor som rör bemötande, delaktighet och barnkonventionen. Hon har också varit ordförande för Tjejjouren Väst där hon lett arbetet för att stärka unga tjejers rättigheter och utvecklingen av jourens stödjande arbete för våldsutsatta.

Amanda Hedman Rojas

Projektledare / metodutvecklare – Grundskolebrevet

Med ett engagemang och passion för att skapa trygga, jämställda och inkluderande samhällen har Amanda en kandidatexamen i statsvetenskap och en mastersexamen i säkerhet och krishantering – där hon specialiserat sig i den mänskliga aspekten av säkerhet. Hon har tidigare arbetat med jämställdhetsfrågor och mänskliga rättigheter i både civilsamhället och Sveriges biståndsmyndighet.

Rose-Marie Berglund

Pedagogiskt sakkunnig / metodutvecklare – Grundskolebrevet

Rose-Marie brinner för mänskliga rättigheter och att barn och unga ska få en trygg uppväxt. Med sin bakgrund som lärare och pedagogiskt sakkunnig är Rose-Marie väl förankrad i utbildningsfrågor och har lång erfarenhet av att arbeta med metod- och materialframställning. Med sitt engagemang för specialpedagogik har hon en gedigen kunskap om tillgänglighet för personer i behov av särskilt stöd. Rose-Marie har bred erfarenhet av såväl klassrumspraktik, handledning, deltagande i forskningsstudier och ledningsuppdrag.