Grundskolebrevet

En skola utan sexuella övergrepp.

1 av 4 barn blir utsatt för sexuella övergrepp under sin barndom.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset (2021) “Unga, Sex, och internet efter #metoo”

Om projektet

1 av 4 barn, det innebär att i en klass på 28 elever så finns det statistiskt 7 barn som får sin trygga barndom berövad. Forskning visar att sexuella övergrepp går att förebygga ju tidigare vi stärker barns kunskap och medvetenhet om kroppslig integritet och kroppsliga rättigheter. Barn i åldrarna 6-15 år spenderar en stor del av sin tid i skolan och vi vill att alla grundskolor ska vara en trygg plats för barn, en plats fri från sexuella övergrepp.

 

Hösten 2022 får skolan en uppdaterad läroplan där nuvarande kunskapsområde sex och samlevnad byter till sexualitet, samtycke och relationer. Förändringarna i läroplanerna innebär att undervisning om sexualitet, samtycke och relationer blir ämnesintegrerad och kommer genomsyra flera kurs- och ämnesplaner.

 

Genom arvsfondsprojektet ”Grundskolebrevet” vill vi stödja grundskolor i att stärka sitt integritetsarbete inom ramen för undervisning om sexualitet, samtycke och relationer. Tillsammans med personal, barn och experter kommer vi att skapa material som gör skillnad för att varje barn ska ha en trygg barndom – en barndom fri från sexuella övergrepp.

 

Vad arbetar vi med i projektet?

Handlingsplaner, rutiner och riktlinjer
Vi kommer att ta fram handlingsplaner, rutiner och riktlinjer för hur skolan aktivt ska arbeta förebyggande mot sexuella övergrepp. Materialet kommer att exempelvis inkludera policyn, checklistor och annat material som stärker skolornas verksamhet och integritetsarbete.

Lektionsmaterial och lärarhandledning
Vi kommer att ta fram kunskapshöjande material som personal på grundskolan kan använda för att undervisa barn om kroppslig integritet, samtycke och sexuella övergrepp. Varje årskurs på både grundskola och grundsärskola kommer att få material som är tillgängligt och välanpassat till barnens kunskapsnivå. Materialet kommer även att starkt förankras till den nya läroplanen ”Sexualitet, Samtycke och Relationer” och de nya målen.

Digitalt lärandespel om kroppslig integritet, samtycke och sexuella övergrepp
Vi kommer att ta fram ett digitalt lärandespel för åldrarna 7-12. Spelet kommer att utvecklas och även den förankras till barnens, lärarnas och skolans behov. Till spelet kommer det också att skapas lärarhandledning så att skolpersonal kan fånga upp barnens tankar under lektionstid och skapa diskussion i ämnena samtycke, kroppslig integritet och sexuella övergrepp.

Vilka arbetar vi med i projektet?

Vi har fått den stora äran att samarbeta med fyra projektskolor, en referensgrupp med kompetenta aktörer och en grupp med experter i digitala lärospel. Alla aktörer kommer att stödja oss med sin kunskap och erfarenhet för att tillsammans skapa värdefullt material. Tillsammans ska vi under de kommande tre åren göra skillnad för våra barn.

Projektskolor
Helenelundsskolan, Vittra Skolan Södermalm, Europaskolan, Lerums Grundsärskola (består av Knappekullaskolan och Rydbergsskolan), Resursskolan Lindenska Skolan, Bobergsskolan.

Referensgrupp
Förbundet S:t Lukas, Göteborgsregionen (består av 13 kommuner i Storgöteborg), RISE, nxtME, Föreningen Paraply, Elevernas Riksförbund, Sveriges Elevråd, BUP Skåne, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Sollentuna Kommun, Maria Dufva – kriminolog & författare, Erik Grönberg – författare & överlevare, Amanda Nyberg – Logoped och forskare, Kalle Norwald – Sexolog och författare till boken ”Undervisa om Sexualitet, Samtycke och Relationer”.

Expertgrupp i digitalt lärandespel
Innovationsföretaget  Dimh (utvecklare av det digitala spelet) och Felix Gyllenstig Serrao (Göteborgsregionen, lärare och expert i digitala spel).

Så tycker våra projektskolor

Europaskolan, Södermalm

“Europaskolan är med och skapar Grundskolebrevet för att vi tror att skolan är en av de viktiga platserna i samhället för barn och tonåringar att känna sig trygga på. Samarbetet med Treskablinoll är en fantastisk möjlighet för oss att arbeta förebyggande med alla individers rätt till kroppslig och personlig integritet men också kring relationer och samtycke.”
Emelie Pettersson

Vicerektor

Lerums Grundsärskola

“Vi är med för att det kommer som en skänk från ovan eftersom detta är ett av våra prioriterade områden i vårt systematiska kvalitetsarbete att just arbeta förebyggande för att rusta våra elever och stärka deras försvar mot sexuell utsatthet, Innan något händer. Här kommer vi att få stöd och hjälp att hitta metoder för att arbeta förebyggande och göra detta svåra ämne pratbart både för personal, elever och vårdnadshavare.”

Niss Kerstin & Björn Olsson

Rektorer Rydbergsskolan & Knappekullaskolan

Vittra Södermalm

Som Socialpedagoger så är frågor om kroppslig integritet, relationer och samtycke något som vi arbetar förebyggande och främjande med varje dag i samtal med enskilda elever och grupper. Vi känner att Grundskolebrevet kommer hjälpa alla pedagoger på skolan att kunna arbeta mot samma mål.
Kristina Holmgren & Helena Parborn

Socialpedagoger

Vill du vara med?

Tycker du att arbetet med att stoppa sexuella övergrepp mot barn är viktig och har du kunskap eller erfarenhet som du vet kommer att vara nödvändig i projektet? Vill du att din skola ska aktivt delta i framtagandet av material och samtidigt få stöd i hur man bäst förankrar detta i er verksamhet?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Håll dig uppdaterad kring Grundskolebrevet!

 

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för att få information om hur projektet Grundskolebrevet går. Dessutom får du ta del av livsviktig information i hur vi tillsammans ska se till att varje barn får en trygg uppväxt – en uppväxt utan sexuella övergrepp.

 

Vi på Grundskolebrevet

Amanda Hedman Rojas

Amanda Hedman Rojas

Projektledare/Metodutvecklare

amanda(@)treskablinoll.nu

076 006 68 78

Maria Näslund

Maria Näslund

Tf. Verksamhetschef/Projektansvarig

maria(@)treskablinoll.nu ‭

Saga Brodersen

Saga Brodersen

Projektkommunikatör/Administratör

saga(@)treskablinoll.nu

 

Share This