Prev Next

Vad är kroppslig integritet

Kroppslig integritet

Forskning visar att barn som tidigt lär sig kroppslig integritet har ord och förståelse för att kunna säga ifrån och berätta för en annan person om en vuxen eller om ett annat barn har varit gränsöverskridande i betydlig högre grad jämfört med barn som aldrig fått lära sig det. Därför tycker vi att det är viktigt att barn tidigt får lära sig det. 

  • Kroppslig integritet är rätten att bestämma över sin egen kropp, vem som får röra den och när. 
  • Att känna till gränser och veta att man får säga nej.
  • Barn som får lära sig kroppslig integritet får verktyg att kunna säga nej.

Privata kroppsdelar

Tips 1. Lär barnen privata kroppsdelar: mun, bröst, snopp, snippa och rumpa.
Att dessa är privata det innebär att ingen ska ta på dessa utan lov. Att ingen ska vara innanför ens underkläder eller blöja utan lov. 

Lär barnen att de kan sätta gränser

Tips 2. Lär barnen att sätta gränser, säga stopp – min kropp är min.
Berätta att det finns vuxna och barn som tycker om att titta och ta på barns privata delar, det är fel och alla vuxna vet att det här är fel. Det spelar ingen roll om det är mamma, pappa, syskon eller farmor eller morfar ingen ska ta på ens privata delar. Du kan alltid säga nej om något inte känns bra! 

Så här kan du säga till barnen: “Om någon vill ta på eller se på dina privata delar då ska du säga NEJ – min kropp är min eller Stopp – min kropp är min”och berätta vad som har hänt för en trygg vuxen. 

När ett barn berättar för dig, kom ihåg att bekräfta barnet att hen har gjort helt rätt i att berätta och att det som hänt inte är barnets fel. 

Man behöver aldrig krama eller pussa någon när man inte vill inte ens om det är ens föräldrar eller mormor eller farfar då kan du säga: “Nej tack jag vill inte men du kan få en high five”.

Ett enkelt sätt att börja lära barn att de har valmöjlighet och kan bestämma över sin kropp är att fråga barnen hur de vill hälsa säga saker som “vill du ge mig en kram?” Och “Får jag ge dig en kram?” Detta lär barnen att de har valmöjlighet och kan säga nej. 

Ett annat sätt är att sätta upp hälsningslapp på väggen på förskolan med olika alternativ så att barnen själva kan välja hur de vill hälsa om de vill ha en kram, en high five, en dans, skaka hand eller vinka eller säga hej. Det är ett enkel metod för att på ett icke verbalt sätt (det vill säga utan ord) få barn att uttrycka och bestämma över sin kropp. 

Bra och dåliga hemligheter

Tips 3. Lär barnen att det finns bra och dåliga hemligheter, och att dåliga hemligheter får man alltid berätta. Du kan säga så här: ” det finns bra och dåliga hemligheter, en bra hemlighet är sånt som gör en glad. Medan en dålig hemlighet är sånt som gör att det känns jobbigt i magen. T.ex. om någon har varit dum mot en eller tagit en på snoppen eller snippan och sagt att man inte får berätta för någon. Sådana hemlighet är inte bra – Dåliga hemligheter får man alltid berätta om.

Treskablinoll Sverige © 2023