Samverkan och dialog

Vi blundar inte för verkligheten som visar att 1 av 4 barn blivit utsatt för sexuellt våld. Tvärtom, så vill vi belysa de alarmerande siffrorna. Vi arbetar aktivt sedan starten 2017 med att debattera i tidningar, medverka i media, publicera rapporter, kommentera statliga utredningar och betänkanden – och mycket mer. Här finner ni vår samverkan och dialog.

SAMVERKAN

Kraftsamling mot sexuellt våld ”Barnkoalitionen”.
Under 2021 instiftade vi tillsammans med Föreningen paraply ett nätverk för aktörer som driver kampen för barns säkerhet och trygga barndom. I dag ingår nio andra aktörer i barnkoalitionen och vi träffas två gånger om året. Syftet med nätverket är att få en starkare samverkan mellan organisationer i civilsamhället i barnrättsfrågor och driva gemensam politiskt påverkansarbete. 

Vill du vara en del av kraftsamling mot sexuellt våld? Kontakta oss på jagvill@treskablinoll.nu

DIALOG OCH INSPEL

Dialogmöte: Barns rättigheter inom idrotten.  
I maj 2023 deltog vi i ett möte i riksdagen tillsammans med SafesportSweden, Socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönwall, Marlene Lund Kopparklint (M), Anne Marie Broden (styrelseledamot Treskablinoll och ordförande Stiftelsen Allmänna Barnhuset) och Saila Quicklund (M). Vi fick dela vår bild av nuläget och vårt förebyggande arbete genom Idrottsbrevet och Schysst Spel.  

Dialogmöte: Barns behov och önskningar av socialtjänst och grundskola.  
I mars 2023 besökte vi social-och trygghetsborgarrådet i Stockholm Alexander Ojanne (S). Vi berättade om vilka utmaningar vi ser i socialtjänsten och grundskolan, och om barns behov och önskningar som framkommer i rapporten Elefanten i Sovrummet och i vårt arvsfondsprojekt Grundskolebrevet.  

Inspel på direktiv: Skydd, stöd och vård för personer som utsatts för övergrepp vid produktion eller distribution av pornografi.  
I april 2023 deltog vi i Regeringskansliets möte om den pågående utredning som görs i direktivet ”skydd, stöd och vård för personer som utsatts för övergrepp vid produktion eller distribution av pornografi” (Dir. 2022:100). Vi gjorde inspel på barnrättsperspektivet och hur direktivet bör utformas för att säkerställa detta.  

Hearing om nationell handlingsplan för SRHR  
Sedan 2023 är vi delaktiga i framtagandet av Folkhälsomyndighetens nationella handlingsplan för SRHR. 

Yttrande av direktiv: Barns möjlighet att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen.  
I juni 2022 skrev vi tillsammans med Kraftsamling mot sexuellt våld ”Barnkoalitionen” ett gemensamt yttrande om utredningen av direktivet ”Barns möjlighet att klaga och utkräva sina rättigheter” (Dir. 2022:35). Läs yttrandet här.

Yttrande av direktiv: Nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn.  
I juni 2022 skrev vi tillsammans med Kraftsamling mot sexuellt våld ”Barnkoalitionen” ett gemensamt yttrande om utredningen av direktivet ”Nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn” (Dir. 2021:29). Läs yttrandet här.

Treskablinoll Sverige © 2023