Statistik

Nyckeltal, statistik och forskning kring sexuella övergrepp mot barn.

HUR MÅNGA ÄR DET SOM UTSÄTTS?

Sexuella övergrepp mot barn är vanligare än många tror. I rapporten ”Våld mot barn 2022 – en nationell kartläggning” som släpptes 2023 har Stiftelsen Allmänna Barnhuset visat på att 28,6% av barnen har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Det är nästintill 1 av 3 barn och mörkertalet beräknas fortfarande vara stort. Från tidigare kartläggningar ser vi även att siffran har ökat markant från 20,3% år 2016 till 28,6%.

Enligt Brottsförebyggande rådet finns det ett stort mörkertal när det gäller sexuella övergrepp mot barn. Där beräknar de att färre än 10 procent av fall av sexuellt våld och övergrepp mot barn polisanmäls. Av de fall som polisanmäls är det enbart ca 2 procent som leder till en fällande dom.

Barn och unga med funktionsnedsättning är extra sårbara för sexuellt våld, särskilt barn med intellektuell funktionsnedsättning. Internationell forskning visar på att denna målgrupp har 3–5 gånger högre risk att utsättas i jämförelse med barn utan någon funktionsnedsättning.

 

VILKA ÄR DET SOM UTSÄTTER?

Sedan Treskablinoll bildades har vi kämpat med att belysa det faktum att en stor majoritet känner sin förövare. I rapporten ”Unga, sex och internet efter #metoo” från 2021 visar Stiftelsen Allmänna Barnhuset att 70% av barnen känner sin förövare. Det är vuxna i deras närhet eller jämnåriga. 

En stor majoritet av förövarna är män eller pojkar (86%). I de fall där flickor blivit utsatta är ungefär 98% av förövarna män/pojkar. I de fall där pojkar blivit utsatta är 62% av förövarna kvinnor/flickor och 38% män/pojkar.

Förövare finns där barn finns. Därför är det viktigt att alla arenor där barn befinner sig har ett starkt integritetsarbete och förebyggande åtgärder.

 

VAD BLIR KONSEKVENSERNA?

Barn och unga som varit utsatta för sexuellt våld mår mycket sämre jämfört med barn som inte utsatts. Bland dessa barn är det inte ovanligt med PTSD, depression, ångest, sömnsvårigheter, självskadebeteenden och suicidförsök.

En studie från Karolinska Institutet (2020) visar på att flickor som utsatts för sexuella övergrepp har 26 gånger högre risk för suicidförsök jämfört med flickor i samma ålder som inte utsatts för ett övergrepp.

Att vart tredje barn blir utsatt för sexuellt våld är förödande. Vi måste fortsätta kämpa för barnens rätt till en trygg barndom. Vårt gemensamma mål måste vara att denna siffra ska bli noll. Gör vår kamp till din kamp också.

Utbildning

Stärk ert förebyggande arbete genom kunskap. Boka oss för föreläsningar till både barn och vuxna.

Kunskapsbanken

Allt vårt material samlat på en plats.

Stöd och hjälp

Här samlar vi stöd och hjälp dit du kan vända dig om du är drabbad för övergrepp och har funderingar kring sexuella övergrepp. Det finns även stöd för dig som har tankar på att begå övergrepp eller beter dig på ett gränsöverskridande sätt.