Utbildning

Stärk ert förebyggande arbete genom kunskap. Boka oss för föreläsningar till både barn och vuxna.

För dig som är yrkesverksam

En stor del av det förebyggande arbetet handlar om att bryta tystnaden och skapa medvetenhet i alla rum där barn befinner sig. Vi arbetar därför aktivt med att sprida kunskap och information kring sexuellt våld mot barn.

Under våra workshops får du: 

 • Kunskap om förekomsten av sexuella övergrepp mot barn i Sverige
 • Hur övergrepp påverkar barns hälsa och välbefinnande
 • Ökad kunskap i hur din verksamhet kan stärka integritetsarbetet och arbeta förebyggande. 
 • Konkreta tips på samtal, undervisning, riktlinjer och regler för att trygga er arbetsplats.  

Vi anpassar alltid våra workshops till just er verksamhet och till de behov eller utmaningar som ni har. Vi riktar oss till föräldrar, skolor och förskolor, beslutsfattare, och till yrkesverksamma som i olika sammanhang möter barn och unga. 

Vill du att vi föreläser på din arbetsplats eller förening eller vill att vi bidrar med vår expertis i ett panelsamtal eller event? Kontakta oss på jagvill@treskablinoll.nu    

Förutom skolor, förskolor och idrottsföreningar har vi föreläst och medverkat i panel och seminarier hos:

 • Tranemo Kommun
 • Stiftelsen allmänna barnhuset (Almedalen)
 • Barnrättsdagarna  
 • Myndigheten för Delaktighet  
 • Stockholm-Sydväst Rotaryklubb  
 • Män Stockholm  
 • Robotjuristen Justic 
 • Svenska med Baby  
 • Föreningen Stockholms makalösa föräldrar  
 • Familjehemmens centralorganisation (FACO)

För barn och unga

Ju tidigare barn får kunskap om kroppslig integritet desto större chans har de att förstå när någon är gränsöverskridande och har rätt verktyg till att söka hjälp. Vi träffar ofta barn och unga och håller i workshops för att samtala om kroppslig integritet, samtycke, gränsdragning och barns rättigheter. 

I dagsläget erbjuder vi kostnadsfria workshops till barn i idrottsföreningar inom “Schysst spel” och till barn i högstadieskolan. 

Elevföreläsningar

Kostnadsfria föreläsningar för elever i åk 7-9

Schysst Spel

Kunskapshöjande workshops om integritet