Orosanmälan

Sexuella övergrepp är bland det värsta ett barn kan utsättas för. Utan möjlighet till stöd och skydd från vuxenvärlden tvingas barnet hantera smärtan, rädslan, maktlösheten och övergivenheten helt ensam.

HUR GÅR JAG TILLVÄGA?

Först och främst -bra att du tar din oro på allvar! Du behöver inte veta att något är fel för att göra en orosanmälan. Det är precis som det låter, en anmälan om oro. Alla privatpersoner som misstänker att ett barn far illa bör göra en orosanmälan. Anställda inom t.ex. skola och hälso- och sjukvård är skyldiga att göra det.

Orosanmälan ska lämnas till den kommun där barnet bor. Du hittar en lista med länkar till kommunernas hemsidor hos SKR här.

Du kan alltid ringa kommunens växel och berätta att du vill göra en orosanmälan för ett barn, så kopplar de dig rätt. Som privatperson har du möjlighet att vara anonym. Tänk då på att inte uppge ditt namn när du ringer.

VAD SKA JAG BERÄTTA?

Det finns inga krav på hur du ska lägga upp din anmälan eller vad du ska berätta. Du berättar att du är orolig för ett barn och varför du är orolig.

ÄR DU OSÄKER PÅ OM DU SKA GÖRA EN OROSANMÄLAN?

Du kan alltid diskutera din oro med socialtjänsten. Tänk då på att inte uppge barnets identitet. Om du gör det kan socialtjänsten hantera det som en anmälan.

Treskablinoll Sverige © 2023