Är du drabbad?

Det finns många som kan hjälpa dig. Du kan prata med vuxna som har lång erfarenhet av barn som varit i din situation. Du kan prata anonymt med vuxna som kan hjälpa dig hur du ska göra och du kan anmäla till polisen själv, om du vill.

HIT KAN DU VÄNDA DIG OM DU ÄR DRABBAD

Novahuset är en ideell förening som erbjuder stöd och rådgivning till personer som har blivit utsatta för någon form av sexuellt övergrepp, online eller offline. Oavsett vem du är så är du alltid välkommen att kontakta oss. Det kan handla om allt från att prata om kroppen, porr, sex och relationer, till att få stöd med att hantera ett övergrepp, eller hjälp med att göra en polisanmälan. Vi har ingen anmälningsplikt och som stödsökande har du alltid möjlighet att vara anonym. 

Vi vänder oss även till anhöriga och yrkesverksamma. 

Läs mer novahuset.com 

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Det finns omkring 200 kvinno- och tjejjourer i Sverige. Här finns alla samlade. Du kan enkelt hitta den jour som ligger nära dig. 

I akuta situationer, ring Polisen på telefonnummer 112. Kvinnofridslinjen ger stöd dygnet runt på 020-50 50 50. 

Läs mer på unizon.se 

Genom behandling, forskning och utbildning arbetar vi för en värld utan sexuella övergrepp. Hjärtat i Wonsas verksamhet är vår specialistklinik, där  läkare och terapeuter med särskild kunskap om incest och andra sexuella övergrepp möter patienter som utsatts för övergrepp, i barndomen eller i vuxenlivet. 

Du som patient är alltid välkommen att kontakta Wonsa direkt, och ingen remiss behövs för det första läkarbesöket. Du når oss enklast genom vår mejl: mottagningen@wonsa.org 

Läs mer på wonsa.se 

Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) vill att män ska sluta slå eller skrämma kvinnor, tjejer och barn. Nu gör män ofta så. Därför finns det skyddade platser åt kvinnor, tjejer och barn som är rädda för en farlig man. Platserna heter kvinnojourer. Och för unga tjejer som behöver stöd, råd och hjälp finns det även tjejjourer att vända sig till. 

Läs mer på roks.se 

Ditt ECPAT är en plats för alla under 18 år. De ger hjälp, stöd och kunskap om bilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL. De kan även hjälpa dig ta ner nakenbilder som har spridits. 

www.dittecpat.se 

Nxtme erbjuder stöd och hjälp till alla som är, riskerar att bli eller som varit utsatta för incest —sexuella övergrepp av närstående.  

www.nxtme.se 

Killar.se har en samtalsmottagning för dem som identifierar sig som kille och är mellan 15-25 år. Mottagningen erbjuder samtal med kurator som kan ske fysiskt (Stockholm) eller online för de som inte kan träffas fysiskt.  

www.killar.se/mer/mottagningen  

Unga relationer ger stöd och information till dig upp till 20 år, som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt tidigare. Chatten är anonym. 

www.ungarelationer.se