Riskerar du att utsätta andra?

Om du utsätter, eller riskerar att utsätta andra, så är det viktigt att du söker hjälp så tidigt som möjligt. Det kan handla om att du blir aggressiv, kontrollerande eller inte respekterar andras gränser. Här listar vi några organisationer som gärna vill hjälpa dig.

OM DU RISKERAR ATT UTSÄTTA ANDRA

Välj att sluta är en nationell telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende mot dina närstående. Telefonlinjen vänder sig till alla, oavsett kön och sexuell läggning, och oavsett var du bor. Du är anonym när du ringer. 

www.valjattsluta.se

Killar.se har en samtalsmottagning för dem som identifierar sig som kille och är mellan 15-25 år. Mottagningen erbjuder samtal med kurator som kan ske fysiskt (Stockholm) eller online för de som inte kan träffas fysiskt.  

killar.se/mer/mottagningen

Unga relationer ger stöd och information till dig upp till 20 år, som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt tidigare. Chatten är anonym. 

www.ungarelationer.se  

PrevenTell är en nationell hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa. Hos oss får du möjlighet att prata anonymt med någon som har stor erfarenhet av liknande frågor. PrevenTell hjälper dig som är över 16 år. 

Läs mer på preventell.se 

Mansjouren är en ideell förening som ger samtalsstöd till män som behöver prata med någon för att hitta sin väg framåt i livet. Dom har bland annat telefonjour. 

www.mansjouren.se