Är du drabbad?

Det finns många som kan hjälpa dig. Du kan prata med vuxna som har lång erfarenhet av barn som varit i din situation. Du kan prata anonymt med vuxna som kan hjälpa dig hur du ska göra och du kan anmäla till polisen själv, om du vill.

NOVAHUSET

Novahuset är en ideell förening som erbjuder stöd och rådgivning till personer som har blivit utsatta för någon form av sexuellt övergrepp, online eller offline. Oavsett vem du är så är du alltid välkommen att kontakta oss. Det kan handla om allt från att prata om kroppen, porr, sex och relationer, till att få stöd med att hantera ett övergrepp, eller hjälp med att göra en polisanmälan. Vi har ingen anmälningsplikt och som stödsökande har du alltid möjlighet att vara anonym.

Vi vänder oss även till anhöriga och yrkesverksamma.

Läs mer novahuset.com

UNIZON

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Det finns omkring 200 kvinno- och tjejjourer i Sverige. Här finns alla samlade. Du kan enkelt hitta den jour som ligger nära dig.

I akuta situationer, ring Polisen på telefonnummer 112. Kvinnofridslinjen ger stöd dygnet runt på 020-50 50 50.

Läs mer på unizon.se

PREVENTELL

PrevenTell är en nationell hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa. Hos oss får du möjlighet att prata anonymt med någon som har stor erfarenhet av liknande frågor.

Läs mer på preventell.se

WONSA

Genom behandling, forskning och utbildning arbetar vi för en värld utan sexuella övergrepp. Hjärtat i Wonsas verksamhet är vår specialistklinik, där  läkare och terapeuter med särskild kunskap om incest och andra sexuella övergrepp möter patienter som utsatts för övergrepp, i barndomen eller i vuxenlivet.

Du som patient är alltid välkommen att kontakta Wonsa direkt, och ingen remiss behövs för det första läkarbesöket. Du når oss enklast genom vår mejl: mottagningen@wonsa.org

Läs mer på wonsa.se

ROKS

Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) vill att män ska sluta slå eller skrämma kvinnor, tjejer och barn. Nu gör män ofta så. Därför finns det skyddade platser åt kvinnor, tjejer och barn som är rädda för en farlig man. Platserna heter kvinnojourer. Och för unga tjejer som behöver stöd, råd och hjälp finns det även tjejjourer att vända sig till.

Läs mer på roks.se

Treskablinoll Sverige © 2023