Prev

Att orosanmäla och polisanmäla

Idag är det enbart 10% av alla sexualbrott mot barn som polisanmäls. Av dem är det mindre än 4% som leder till en fällande dom. Detta innebär att av 1000 sexualbrott mot barn är det bara 100 som polisanmäls, och av dem är det enbart 4 som leder till straff. För att ändra på detta behöver vi först se till att alla sexualbrott mot barn faktiskt polisanmäls. Det är här ni på förskolan kan göra stor skillnad genom att ta steget att göra en polisanmälan när ni misstänker att ett barn far illa. 

Treskablinoll Sverige © 2023