Hur vi finansieras

Hur Treskablinolls verksamhet finansieras.

Som ideell organisation är Treskablinoll helt beroende av bidrag och gåvor från privatpersoner och företag. Vår verksamhet finansieras till största del av våra månadsgivare och av bidrag från stiftelser.

I dagsläget finansieras vi av:

  • Allmänna Arvsfonden
  • Gålöstiftelsen
  • Stiftelsen Chelha

Vill du som privatperson, företag eller stiftelse stödja vårt livsviktiga arbete? Med ditt stöd ger du oss muskler att fortsätta kämpa för varje barns rätt till en trygg barndom.

Treskablinoll Sverige © 2023