Samarbetspartners

Allmänna arvsfonden bildades 1928 när Riksdagen beslutade att kusiner och mer avlägsna släktingar inte längre skulle ärva. I stället skulle arven gå till allmännyttiga ändamål. För att möjliggöra detta inrättades Allmänna arvsfonden, där mottagare av pengar ur fonden skulle vara barn och ungdomar. Senare gällde även detta gruppen personer med funktionsnedsättning. En fjärde målgrupp, bestående av alla äldre personer över 65 år, tillkom under 2021. Treskablinolls projekt Grundskolebrevet 2022-2024 möjliggörs med stöd av Arvsfonden. www.arsfonden.se

Stiftelsen CHELHA grundades 2003 genom en gåva av Camilla Ahlström och Mikael Ahlström under namnet Phoenix Foundation. 2008 påbörjade CHELHA sin utdelningsverksamhet och bytte till sitt nuvarande namn. Stiftelsen CHELHA arbetar med att främja demokratiutveckling. Då de anser att ett välfungerande utbildningssystem utgör basen för demokrati syftar de till att främja verksamheter som stödjer utbildning samt alla människor möjligheter till att utvecklas på lika villkor. Läs mer på www.chelha.se

Gålöstiftelsen har varit ett konkret stöd för utsatta barn i Stockholm sedan 1830. Initiativet till verksamheten togs redan 1830 med en insamling med syfte att skaffa en lokal där man skulle ta hand om barn som hade “ovärdiga eller inga föräldrar alls”. Stiftelsen hette från början “Prins Carls uppfostringsinrättning för fattiga och vanvårdade barn”. Läs mer på www.galostiftelsen.se

Treskablinoll Sverige © 2023