Barn har rätt till en trygg barndom

Där barn finns, finns förövare. Vår vision är att finnas där barn finns med brottsförebyggande och utbildande åtgärder för att de tre barn i varje klass (lågt räknat) ska bli noll. Vi släcker inte bränder, vi förebygger dem.

Var med oss i kampen!

Vi vill, tillsammans med er, skapa ett föreningsliv som är tryggt för barn och där barn lär sig både om idrott – och sina rättigheter. Idrottsbrevet är ett initiativ som sprider kunskap, implementerar förebyggande rutiner samt bidrar till dialog mellan vårdnadshavare och idrottsföreningar.

Förskolebrevets riktlinjer är avsedda för er som jobbar med det viktigaste vi har – barnen. Förskolebrevet är ett initiativ som sprider kunskap, implementerar förebyggande rutiner samt bidrar till dialog mellan vårdnadshavare och förskolor.

Föreningar följer idag Idrottsbrevet

Idrottsbrevet är till för idrottsföreningar som med enkla steg vill börja jobba med integritet. Det visar bland annat vilka riktlinjer tränaren ska se till att barnen respekterar hos varandra men även tränarna hos barnen.

Förskolor följer idag Förskolebrevet

Förskolebrevet fungerar som ett digitalt stöd för alla förskolor för att se till att tre barn i varje klass ska bli noll. Men den är också för er förskolor som på ett enkelt men effektivt sätt vill jobba med integritet.

Hjälp oss förebygga sexuella övergrepp mot barn i Sverige

OM TRESKABLINOLL

Vi kämpar för varje barns rätt till att få vara barn. Vi vill inte att något barn ska behöva uppleva sexuella övergrepp. Det är vår kamp. Låt det bli din kamp också, tillsammans med oss!

ELAINE EKSVÄRD

GRUNDARE

Elaine är en av Sveriges främsta och mest uppskattade föreläsare. Därtill är hon författare till en rad böcker. I boken ”Medan han lever” berättar Elaine om övergreppen hon utsattes för som barn. Boken fick inte bara bli en tragisk historia, utan också en lärdom om hur vi kan upptäcka och skydda barn från sexuella övergrepp. För sitt arbete tilldelades hon Trasdockans pris år 2016. Idag är hon barnens röst.

Ta del av allt som vi uträttade under 2022!

Läs vår Verksamhetsberättelse över 2022