Schysst Spel

Kunskapshöjande workshops om integritet

Vi håller workshops för barn 7-12 år på idrottsföreningar i hela Sverige

1 av 3 barn blir utsatta för sexuella övergrepp. Vi vill tillsammans med er ändra på det. Under våra workshops i Schysst Spel varvar vi samtal, övningar och lek kring gränssättning, bra och dåliga hemligheter, utsatthet på nätet och vad man som barn ska göra om man själv eller en kompis blir utsatt. Barn som tagit del av workshoppen kommer gå hem med större kunskap och verktyg att kunna skydda sig, vilket minskar risken för att bli utnyttjad i framtiden. 

Våra workshops är helt kostnadsfria, tack vare bidrag från stiftelser och våra månadsgivare. Kontakta jagvill@treskablinoll.nu för att boka in din förening!

Treskablinoll Sverige © 2023