Hur vi styrs

Hur Treskablinolls verksamhet styrs.

Treskablinoll är en ideell organisation som styrs och leds av vår tillsatta styrelse. Styrelsen träffas 4 gånger per år och beslutar om föreningens mål, fokusområden och granskar föreningens ekonomi. Styrelsens ledamöter är förtroendevalda och väljs in under årsmötet. Du hittar samtliga ledamöter här.

Treskablinoll har ett 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Svensk insamlingskontroll är en ideell förening som gör årliga kontroller av alla föreningar med 90-konto, de säkrar att insamlingen håller hög kvalité och att pengarna går dit de ska. För att en organisation ska bli beviljade ett 90-konto så krävs det att minst 75% av insamlade medel ska gå direkt till föreningens ändamål. Därför kan du känna dig trygg med att dina bidrag och gåvor går till rätt sak – att barn ska få en trygg barndom fri från sexuella övergrepp.

Treskablinoll Sverige © 2023