Föredrag

Vi blundar inte för verkligheten som visar att 1 av 4 barn blivit utsatt för sexuellt våld. Tvärtom, så vill vi belysa de alarmerande siffrorna. Vi arbetar aktivt sedan starten 2017 med att debattera i tidningar, medverka i media, publicera rapporter, kommentera statliga utredningar och betänkanden – och mycket mer. Här finner ni våra föredrag. 

FÖRELÄSNINGAR OM SEXUELLT VÅLD MOT BARN  

En stor del av det förebyggande arbetet handlar om att bryta tystnaden och skapa medvetenhet i alla rum där barn befinner sig. Vi arbetar därför aktivt med att sprida kunskap och information kring sexuellt våld mot barn. Under våra föreläsningar kan du få kunskap om förekomsten av sexuella övergrepp mot barn i Sverige, hur övergrepp påverkar barns hälsa och välbefinnande samt vilka konsekvenser det har i stort för vårt samhälle. Vi ger även ökad kunskap i hur man kan agera om man misstänker att ett barn blir utsatt samt hur man kan arbeta förebyggande.  

Vi riktar oss till föräldrar, skolor och förskolor, beslutsfattare, och till yrkesverksamma som i olika sammanhang möter barn och unga. Vill du att vi föreläser på din arbetsplats eller förening eller vill att vi bidrar med vår expertis i ett panelsamtal eller event? Kontakta oss på jagvill@treskablinoll.nu  

Vi har hållit i föredrag och medverkat i panelsamtal samt seminarium hos:  

  • Tranemo Kommun
  • Stiftelsen allmänna barnhuset (Almedalen)
  • Barnrättsdagarna  
  • Myndigheten för Delaktighet  
  • Stockholm-Sydväst Rotaryklubb  
  • Män Stockholm  
  • Robotjuristen Justic 
  • Svenska med Baby  
  • Föreningen Stockholms makalösa föräldrar  
  • Familjehemmens centralorganisation (FACO)
Treskablinoll Sverige © 2023