Projektmaterial

Här hittar du material, riktlinjer och policies kopplade till våra olika projekt.

Ledarutbildning för idrottsföreningar

Tre åldersanpassade filmer för hur du som idrottsledare kan ta integritetssnacket.

Min kropp är min – affisch

Öppna upp för samtal med barn om kroppslig integritet.

Affisch om integritet

Tre affischer att sätta upp på din skola för att sprida kunskap om sexuella övergrepp.

Elefanten i sovrummet

En rapport av Treskablinoll om ungas upplevelser av stöd och behov av stöd i samband med sexuella övergrepp.

Min kropp är min

En film på 1 minut om integritet för barn inom förskola och förskoleklass.

Ta integritetssnacket

Fyra åldersanpassade filmer för hur du som förälder tar integritetssnacket!

Kroppsregler

Vad är OK och inte OK? Lär dig om kroppens privata delar med dessa kroppsregler.

Signaler på sexuella övergrepp

Hur vet jag om ett barn far illa? Det är en fråga som vi får ofta. Därför har vi sammanställt en lista på signaler som vi vuxna ska vara uppmärksamma på.

Vad är sexuella övergrepp?

Den som utsätter någon för sexuella övergrepp begår ett mycket allvarligt brott. Det är alltid den som begår övergreppet som gör fel.

Grundkurs i kroppslig integritet

Handfasta tips och råd för att ta integritetsarbetet på förskolan till nästa nivå.

Workshop i integritet

10-20 minuter som kan göra förändring för barnens hela liv. Nu kör vi!

Min kropp är min

En film på 1 minut om integritet för barn inom förskola och förskoleklass.

Kroppsregler

Vad är OK och inte OK? Lär dig om kroppens privata delar med dessa kroppsregler.

Vad är sexuella övergrepp?

Den som utsätter någon för sexuella övergrepp begår ett mycket allvarligt brott. Det är alltid den som begår övergreppet som gör fel.

Min kropp är min

En film på 1 minut om integritet för barn inom förskola och förskoleklass.

Ta integritetssnacket

Fyra åldersanpassade filmer för hur du som förälder tar integritetssnacket!

Signaler på sexuella övergrepp

Hur vet jag om ett barn far illa? Det är en fråga som vi får ofta. Därför har vi sammanställt en lista på signaler som vi vuxna ska vara uppmärksamma på.

Vad är sexuella övergrepp?

Den som utsätter någon för sexuella övergrepp begår ett mycket allvarligt brott. Det är alltid den som begår övergreppet som gör fel.

Workshop i integritet

10-20 minuter som kan göra förändring för barnens hela liv. Nu kör vi!

Ledarutbildning för idrottsföreningar

Tre åldersanpassade filmer för hur du som idrottsledare kan ta integritetssnacket.

Min kropp är min – affisch

Öppna upp för samtal med barn om kroppslig integritet.

Affisch om integritet

Tre affischer att sätta upp på din skola för att sprida kunskap om sexuella övergrepp.

Elefanten i sovrummet

En rapport av Treskablinoll om ungas upplevelser av stöd och behov av stöd i samband med sexuella övergrepp.

Min kropp är min

En film på 1 minut om integritet för barn inom förskola och förskoleklass.

Signaler på sexuella övergrepp

Hur vet jag om ett barn far illa? Det är en fråga som vi får ofta. Därför har vi sammanställt en lista på signaler som vi vuxna ska vara uppmärksamma på.

Vad är sexuella övergrepp?

Den som utsätter någon för sexuella övergrepp begår ett mycket allvarligt brott. Det är alltid den som begår övergreppet som gör fel.

Grundkurs i kroppslig integritet

Handfasta tips och råd för att ta integritetsarbetet på förskolan till nästa nivå.

Riktlinjer till förskolan

Förskolebrevets riktlinjer är avsedda för er som jobbar med det viktigaste vi har – barnen. Tillsammans med er vill vi tillämpa dessa riktlinjer i landets alla förskolor.

Workshop i integritet

10-20 minuter som kan göra förändring för barnens hela liv. Nu kör vi!

Idrottsbrevets 10 steg

10 steg med material i form av bland annat affischer, krisplan och filmer kring hur ni kan väva in respekten sinsemellan barnen på träningarna.