Om Treskablinoll

Alla barn i Sverige ska klart och tydligt veta vad integritet är. För varje generation som lär sig det är en räddad generation.

Treskablinoll är en ideell förening, där samtliga intäkter går till arbetet med att ge alla barn den trygga barndom de har rätt till. En barndom utan sexuella övergrepp. I varje klass finns framtidens offer men också framtidens förövare. Därför är undervisning i integritet viktigt, redan i en tidig ålder. Tillsammans med experter som kriminologer, barnpsykologer och personer som jobbar på de platser där barnen vistas skapar vi brottsförebyggande och utbildande lösningar. Vi skapar sociala kampanjer som skapar förändring med hjälp av det sociala trycket – där din röst är viktig. På så sätt öppnar vi makthavarnas ögon och får dem att göra formella förändringar.

”Vi måste vara fler som går samman och för barnens talan för att ge dem den trygga barndom de har rätt till.”

– Elaine Eksvärd

Verksamhetsår 2018

Treskablinoll står i dialog med advokater, psykologer och poliser som båda stöttar oss och behöver oss i sitt arbete. Men det stannar inte där. Vi måste alla kämpa för barnens skull. Vi måste alla hjälpa till att flytta skammen från barnen till förövarna och ge barnen upprättelse. Vi måste alla bryta tystnaden!

Varje dag pågår aktiviteter för att vi ska nå det övergripande målet – 3 barn i varje klass ska bli 0 -, nedan redogörs kortfattat för några av de aktiviteter som genomfördes under 2018.

Januari 2018. Treskablinoll går från att ha bedrivits i bolagsform (ett sk. svb) till att bli en ideell förening.

Maj 2018. Treskablinoll gästade matchen mellan IFK Göteborg och IFK Norrköping på Gamla Ullevi. I samband med matchen offentliggjordes att IFK Göteborg framöver kommer arbeta for en implementering av Idrottsbrevet i sin verksamhet.

December 2018. Treskablinoll tecknades ett samarbetsavtal med Postkodstiftelsen. Detta innebär att såväl finansiering samt projektplan för framtagande och implementering av en teknisk plattform för Idrottsbrevet är säkrad.

Under 2018. Treskablinoll har även utökat sin bas inom idrottslivet inte bara inom de anslutna föreningarna. Vi har fått starka ambassadörer som uppmärksammar och lyfter vårt arbete i sina sociala medier. Bland ambassadörerna kan nämnas Börje Salming, Mikaela Lauren, Tobias Hysen (IFK Göteborg), Alexander Faltsetas (BK Häcken), Jessica Samuelsson (Arsenal), Linus Wahlqvist (Dynamo Dresden), Stephanie Holmen (Svenska landslaget i hoppning), Jonna Ekberg (dito) och John Klingberg (Dallas Stars).

Under 2018. Treskablinolls initiativ Förskolebrevet var en av anledningarna till Regeringens beslut under år 2018 om att barns rätt till kroppslig integritet ska vara en del av läroplanen. Det är ett tecken på hur organisationens starka opinionsbildning gör skillnad.

Under 2018. Treskablinoll har under året lånat ut sin plattform för att förmedla berättelser från överlevare. Detta har varit väldigt uppskattat och uppmärksammat.

Verksamhetsår 2017 – Vårt första verksamma år

Idag står vi i dialog med advokater, psykologer och poliser som båda stöttar oss och behöver oss i sitt arbete. Men det stannar inte där. Vi måste alla kämpa för barnens skull. Vi måste alla hjälpa till att flytta skammen från barnen till förövarna och ge barnen upprättelse. Vi måste alla bryta tystnaden!

Januari/februari 2017. Treskablinoll registreras som bolag för att driva sakfrågan kring sexuella övergrepp mot barn, utbilda och föreläsa för att stoppa och förebygga att fler barn utsätts.

22 februari. Förskolebrevet lanseras med Elaine Eksvärd som ansikte utåt. Spridning i TV4 och på webben och skapar debatt om att det måste finnas riktlinjer på landets förskolor som lär ut integritet och förebygger sexuella övergrepp mot barn.

20 april. Presskonferens med utbildningsminister Gustav Fridolin. Läroplanen ska ses över och uppdateras med fokus på kroppslig integritet. Resultatet ska redovisas den 23 mars 2018.

10 maj. Idrottsbrevet lanseras med Patrik Sjöberg som ansikte utåt. Ett tjugotal större idrottsstjärnor ställer sig bakom initiativet att det ska finnas riktlinjer för idrottsföreningar för att motverka sexuella övergrepp mot barn.

11 maj. Vi bjuds in till Riksdagen för att närvara i seminarium om statens idrottspolitiska mål gällande barn och ungdomar. Patrik får ordet och utmanar Björn Eriksson.

1 juni. Seminarium i Riksdagen med föreläsning om vårt rikstäckande initiativ. Patrik och Elaine delar med sig av sina personliga upplevelser och övertygelser om vad som hade kunnat rädda dem från övergrepp.

10 augusti. Patrik håller brandtal om sexuella övergrepp på Way Out West i Göteborg.

20 oktober. Vi blir inbjudna via Stiftelsen Allmänna Barnhuset att delta i paneldebatt inför Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet.

Share This