Om Treskablinoll

Treskablinolls uppdrag är att alla barn i Sverige klart och tydligt ska veta vad integritet är – för varje generation som lär sig det är en räddad generation.

Barn har rätt till en trygg barndom.

Treskablinoll är en ideell förening, där samtliga intäkter går till arbetet med att ge alla barn den trygga barndom de har rätt till. En barndom utan sexuella övergrepp. I varje klass finns framtidens offer men också framtidens förövare. Därför är undervisning i integritet viktigt, redan i en tidig ålder. Tillsammans med experter som kriminologer, barnpsykologer och personer som jobbar på de platser där barnen vistas skapar vi brottsförebyggande och utbildande lösningar. Vi skapar sociala kampanjer som skapar förändring med hjälp av det sociala trycket – där din röst är viktig. På så sätt öppnar vi makthavarnas ögon och får dem att göra formella förändringar.

Vi måste vara fler som går samman och för barnens talan för att ge dem den trygga barndom de har rätt till.

Elaine-2021.jpeg

Vi kämpar för varje barns rätt till att få vara barn.

Vi vill inte att något barn ska behöva uppleva sexuella övergrepp. Det är vår kamp. Låt det bli din kamp också, tillsammans med oss!

Hur vi styrs

Hur Treskablinolls verksamhet styrs.

Hur vi finansieras

Hur Treskablinolls verksamhet finansieras.

Jobba hos oss

Här hittar du Treskablinolls lediga tjänster.