Workshop i integritet

Dela materialet
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
10-20 minuter som kan göra förändring för barnens hela liv. Nu kör vi!

Nedan har du åldersanpassat underlag för att du som tränare (eller en föräldrar eller lagledare) ska kunna genomföra en workshop i integritet med ditt lag/grupp. Det tar 10-20 minuter som kan göra förändring för barnens hela liv. Nu kör vi!

Genomför workshop:

Ålder lågstadiet: Börja med att se filmen gemensamt och dela sedan upp laget i mindre grupper där de får diskutera frågorna och gemensamt komma på svaren. Det kan hända att barn berättar att de är utsatta och här har du anvisningar på hur du hanterar det.

Ålder mellanstadiet: Börja med att se filmen gemensamt och dela sedan upp laget i mindre grupper där de får diskutera frågorna och gemensamt komma på svaren. Det kan hända att barn berättar att de är utsatta och här har du anvisningar på hur du hanterar det.

Ålder högstadiet: Börja med att se filmen gemensamt och dela sedan upp laget i mindre grupper där de får diskutera frågorna och gemensamt komma på svaren. Det kan hända att barn berättar att de är utsatta och här har du anvisningar på hur du hanterar det.

Material

Film: MIN KROPP ÄR MIN (Denna film passar alla åldrar!)

Frågor/diskussionsunderlag:
Lågstadiet
Mellanstadiet
Högstadiet

Hjälpmedel

Här kan du skriva ut affischen eller informationsblad så barnen/ungdomarna ser och förstår vad privata delar är och att de ska respekteras.

Affisch: Stopp, min kropp är min
Informationsblad om sexuella övergrepp

Relaterat material