Idrottsbrevets 10 steg

Dela materialet
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
10 steg med material i form av bland annat affischer, krisplan och filmer kring hur ni kan väva in respekten sinsemellan barnen på träningarna.

Idrottsbrevets riktlinjer

10 steg med material i form av affischer, krisplan och mallbrev till föräldrar för exempelvis medgivande till att skjutsa hem barnen osv. På plattformen får ni även filmer rörande bland annat hur ni kan väva in respekten sinsemellan barnen på träningarna. Integritet och respekt för varandra kan tyckas vara ett stort arbete, men vi har redan gjort det stora arbetet åt er.

Idrottsbrevets riktlinjer

Idrottsbrevet är, förutom ett förskrivet brev som föräldrar kan skicka till sin idrottsförening, en nätbaserad plattform, med utbildning som certifierar tränarna att både förstå och lära ut respekten till barnens kroppsliga/personliga integritet. I utbildningen ingår 10 steg med material i form av affischer, krisplan och mallbrev till föräldrar för exempelvis medgivande till att skjutsa hem barnen osv. På plattformen får ni även filmer rörande bland annat hur ni kan väva in respekten sinsemellan barnen på träningarna. Integritet och respekt för varandra kan tyckas vara ett stort arbete, men vi har redan gjort det stora arbetet åt er.

Ni behöver följa och tillämpa de tio stegen för att synas som en blå prick på Idrottskartan – den som är synlig för föräldrarna för att se om deras förening jobbar för barns integritet och trygga tränare. Vi hoppas ni är med i kampen för att tre sexuellt utnyttjade i varje klass (lågt räknat) ska bli noll! (Läs statistik här) Ju fler lagspelare (idrottsföreningar) som deltar aktivt i kampen desto större sannolikhet att det blir verklighet!

Relaterat material