För barn och unga

Kroppsregler

Vad är OK och inte OK? Lär dig om kroppens privata delar med dessa kroppsregler.

Vad är sexuella övergrepp?

Den som utsätter någon för sexuella övergrepp begår ett mycket allvarligt brott. Det är alltid den som begår övergreppet som gör fel.