Riktlinjer till förskolan

Dela materialet
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Förskolebrevets riktlinjer är avsedda för er som jobbar med det viktigaste vi har – barnen. Tillsammans med er vill vi tillämpa dessa riktlinjer i landets alla förskolor.

Förskolebrevets riktlinjer

Förskolebrevets riktlinjer är avsedda för er som jobbar med det viktigaste vi har – barnen. Tillsammans med er vill vi tillämpa dessa riktlinjer i landets alla förskolor.

Förskolebrevets riktlinjer

Sexuellt utnyttjande av barn är ett allvarligt samhällsproblem i Sverige idag. Lågt räknat är det tre barn i varje klass som blir utsatta för sexuella övergrepp. Färska siffror säger nu att ett av fem barn utsätts i Sverige.* 90% av förövarna är en nära anhörig till barnen och tillsammans med förskolor kan vi förebygga problemen genom att lära barn och vuxna integritet.

Nolltolerans är det enda tänkbara målet när det gäller att värna om barns rättigheter. För att nå målet att tre barn ska bli noll finns Förskolebrevet. Förskolebrevet är ett färdigskrivet brev som vårdnadshavare kan skicka till sina barns förskolor och dess förskolechefer, med en uppmaning om att samarbeta kring tio förebyggande riktlinjer och en integritetspolicy.

Materialet har tagits fram i samverkan med kriminolog Maria Dufva, Ängbybarnens förskolor, förskollärare Mia Lingåker, leg. psykolog Ulrika Gutgard samt Psykologer utan gränser.

Förskolebrevet är ett initiativ som sprider kunskap, implementerar förebyggande rutiner samt bidrar till dialog mellan vårdnadshavare och förskolor.

Alla barn har rätt till sin barndom. Tre barn i varje klass har inte fått den rätten. Jag är en av de tre. Min mission är att tre ska bli noll.

Elaine Eksvärd, retoriker, barnrättskämpe och grundare av Treskablinoll

Relaterat material