Riktlinjer

Riktlinjer till förskolan

Förskolebrevets riktlinjer är avsedda för er som jobbar med det viktigaste vi har – barnen. Tillsammans med er vill vi tillämpa dessa riktlinjer i landets alla förskolor.

Idrottsbrevets 10 steg

10 steg med material i form av bland annat affischer, krisplan och filmer kring hur ni kan väva in respekten sinsemellan barnen på träningarna.