För förskolepersonal

Min kropp är min

En film på 1 minut om integritet för barn inom förskola och förskoleklass.

Grundkurs i kroppslig integritet

Handfasta tips och råd för att ta integritetsarbetet på förskolan till nästa nivå.

Riktlinjer till förskolan

Förskolebrevets riktlinjer är avsedda för er som jobbar med det viktigaste vi har – barnen. Tillsammans med er vill vi tillämpa dessa riktlinjer i landets alla förskolor.