Rättsväsendet sviker barn som utsatts för sexualbrott

Vi debatterar i Göteborgs-posten.

Vi debatterar i Göteborgs-posten tillsammans med flera andra barnrättsorganisationer om att vi behöver en rättssäkerhet som skyddar sexualbrottsutsatta barn och unga. Vi menar även att sviket från rättsväsendet handlar om att alldeles för många som sitter i maktposition inte ser mäns våld mot kvinnor och flickor som ett samhällsproblem.

Oavsett en uppdaterad sexualbrottslagstiftning kommer kryphål för förövare fortsätta att finnas om inte hela rättsväsendet genomgår ett omfattande kunskapslyft rörande sexualbrott, barnperspektiv och kosekvenser för utsatta.

Tack till ChildX, Föreningen Storasyster, Rise Sverige, NxtME och Föreningen Paraply för fint samarbete. Att vi krokar arm ger oss så mycket hopp och styrka.

Ta del och läs hela debattartikeln här.

Ta del och läs hela debattartikeln här.

Följ vår kamp för alla barns rätt till en trygg barndom

Via vårt nyhetsbrev får du uppdateringar kring vårt arbete för att integritet ska bli obligatorisk undervisning och för att tre sexuellt utnyttjade barn i varje klass ska bli noll.

Dela inlägget
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Relaterade inlägg