Kostnadsfri grundutbildning för skolpersonal

Bli den trygga vuxna ett barn  behöver.

Idag blir närmre 1 av 3 barn utsatta för sexuella övergrepp*, för att göra den siffran till noll så är det kunskapshöjande och kompetensutvecklande arbetet otroligt viktigt. Vi vill att fler vuxna runt barnen har rätt kunskap, verktyg och stöd för att kunna undervisa och ge rätt hjälp till barn som är utsatta.

Inom vårt arvsfondsprojekt ”Grundskolebrevet – en skola utan sexuella övergrepp” tar vi fram material som ämnar till att stärka grundskolans integritetsarbete. Vi har träffat över 400 skolanställda, 60 vårdnadshavare och 391 elever i grundskola och anpassad grundskola för att kartlägga vilka utmaningar och behov som finns. Denna gratis digitala grundutbildning riktar sig till dig som arbetar på grundskolan och vill få rätt kunskap och verktyg för att undervisa om ämnet och bemöta barn som du misstänker utsätts.

För skolpersonal

Grundutbildningen riktar sig till dig som arbetar på skola och vill ha mer kunskap i sexuella övergrepp mot barn och hur man kan arbeta förebyggande.

När? 13 juni 2024 kl 10-11
Vart? Digitalt via teams

För skolledning

Grundutbildningen riktar sig till dig som arbetar inom skolledningen och vill ha kunskap i hur du kan stärka skolans integritetsarbete och stötta din skolpersonal.

När? 13 juni 2024 kl 13-14
Vart? Digitalt via teams.

* Stiftelsen Allmänna Barnhuset “Våld mot barn 2022 – en nationell kartläggning” (2023).

Följ vår kamp för alla barns rätt till en trygg barndom

Via vårt nyhetsbrev får du uppdateringar kring vårt arbete för att integritet ska bli obligatorisk undervisning och för att tre sexuellt utnyttjade barn i varje klass ska bli noll.

Dela inlägget
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Relaterade inlägg