Prev Next

Orosanmälan

LAGEN ÄR TYDLIG

Personal inom polis, skola, hälso- och sjukvård är enligt SoL kap 14 1§ skyldiga att anmäla till socialtjänsten om det råder misstanke att ett barn (ålder 0–18 år) far illa eller riskerar att fara illa. För barnet som drabbas kan det vara livsavgörande att dessa personer tar sin anmälningsplikt på största allvar och fullföljer den. Är du generellt orolig för ett barn, så ska du höra av dig till socialtjänsten. Är du orolig för att barnet utsätts för brott ska du anmäla både till socialtjänst och polis.
Som tränare/förening/privatperson har du möjlighet att vara anonym vid anmälan till socialtjänsten, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten.

FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN

Rädda Barnen har tagit fram ”Första hjälpen vid oro för ett barn”. Det är en superenkel vägledning för att fler ska agera vid oro för någon annans barn.

Så här går du tillväga

Gör en orosanmälan till socialtjänsten

Treskablinoll Sverige © 2023