BEWi Group är en av Nordens största aktörer in om sin bransch. BEWi tillverkar och säljer plastråvara och produkter för byggbranschen och förpackningsindustrin, men går också i täten med engagemang i organisationer som tar socialt ansvar. Det viktigaste verktyget är vår företagskultur med värderingar som innebär att ta ansvar, vara stolt över sig själv och sitt företag, att agera stabilt och att stå för kvalitet. Därför är vi en självklar och stolt partner till Treskablinoll.

Den 10 maj 2017, införs en ny klausul i BEWi:s sponsoravtal, som kommer att ställa tydliga krav. För att bli sponsrad av BEWi, ska föreningen skriva under på Treskablinolls och Idrottsbrevets riktlinjer för barns rätt till trygghet och ett föreningsliv fritt från sexuella övergrepp.

Läs mer om samarbetet här.

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Målsättningen är att ena människor, organisationer och företag för att tillsammans underlätta för alla barn och ungdomar att leva ett hälsosamt liv. Initiativtagare är Kronprinsessparet, bakom initiativet står ledande svenska företag, stiftelser och ideella organisationer. Läs mer på www.gen-pep.se

Simplicity är ett av Finansinspektionen auktoriserat fondbolag med kontor i Varberg på västkusten. Simplicity har drygt 15 miljarder under förvaltning i åtta aktiefonder och tre räntefonder som finns tillgängliga via din bank eller pensionssparande. Vi har alltid strävat efter att vara en ansvarstagande ägare som investerar i välskötta, hållbara bolag och investerar heller inte i företag som producerar fossila bränslen, vapen, alkohol, pornografi, spel och tobak.

På Simplicity alltid efter att vara en ansvarstagande ägare som investerar i välskötta, hållbara bolag och investerar heller inte i företag som producerar fossila bränslen, vapen, alkohol, pornografi, spel och tobak. På samma sätt vill vi nu visa att vi även är ansvarsfulla i vår sponsring till Svensk Idrott och ställer därför motsvarande krav på de föreningar vi sponsrar att dela våra värdegrunder. Självklart delar vi de riktlinjer som Idrottsbrevet står för. Simplicity är därför en stolt partner till Treskablinoll.

 

Stiftelsen CHELHA grundades 2003 genom en gåva av Camilla Ahlström och Mikael Ahlström under namnet Phoenix Foundation. 2008 påbörjade CHELHA sin utdelningsverksamhet och bytte till sitt nuvarande namn. Stiftelsen CHELHA arbetar med att främja demokratiutveckling. Då de anser att ett välfungerande utbildningssystem utgör basen för demokrati syftar de till att främja verksamheter som stödjer utbildning samt alla människor möjligheter till att utvecklas på lika villkor. Läs mer på www.chelha.se

Projekt för en positiv samhällsutveckling
Svenska Postkodstiftelsen är förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet och stödjer projekt som främjar en positiv samhällsutveckling eller söker långsiktiga lösningar på globala utmaningar. Sedan 2007 har mer än en miljard kronor fördelats till över 500 projekt i Sverige och internationellt.

“– Inget barn ska behöva utsättas för sexuella övergrepp. Vi är därför stolta över att stötta Treskablinoll i deras arbete att ge idrottsföreningar och ledare verktyg för att jobba förebyggande för att förhindra sexuella övergrepp inom idrottsrörelsen,” säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

 

Share This