statistik

Sexuella övergrepp mot barn är vanligare än många tror. Enligt SBU* har 1 av 10 flickor och 1 av 20 pojkar utnyttjats sexuellt. Det blir, lågt räknat, ungefär tre barn i en klass på 30 barn. Detta visar SBU:s undersökning från 2007.

Enligt mer färska undersökningar via Stiftelsen Allmänna Barnhuset rör det sig snarare om 1 barn av 4, det vill säga sex barn i varje klass.

När vi räknar på hur många vi tror utsätts för sexuella övergrepp i Sverige utgår vi från den statistik som finns hos Brottsförebyggande rådet, Brå. Deras siffror bekräftar det vi redan vet – att det är svårt att berätta om sexuella övergrepp, både för vuxna och barn. Brås statistik visar att 2 av 10 sexualbrott anmäls. Studier gjorda på barn pekar på att det är ännu svårare för barn att berätta och att bara 1 av 10 utsatta barn gör det. Det här gör att det inte går att veta exakt hur vanligt sexuella övergrepp mot barn är.

Brå:s statistik visar att cirka 18 000 sexualbrott polisanmäls varje år. Av dessa är cirka 3 000 våldtäkter på barn mellan 0 och 17 år. Lika många, 3 000 våldtäkter, anmäls av vuxna varje år. De siffror som finns tyder helt enkelt på att ett barn löper tre gånger så stor risk att våldtas som en vuxen.

Om man räknar med Brå:s mörkertal, alltså att endast 2 av 10 sexualbrott anmäls, så landar siffrorna på 90 000 sexualbrott, varav 30 000 våldtäkter, varje år. Det ger närmare 250 sexuella övergrepp eller utnyttjanden på barn eller vuxna, varje dag – bara i Sverige.

Läs mer på dagsattprataom.se

*SBU = Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Siffrorna må se olika ut, men de betyder samma sak – att sexuella övergrepp på barn är ett stort problem.

Oavsett vilka siffror man går efter är vårt gemensamma mål att siffran ska bli noll – tack vare ditt engagemang.

Share This