Orosanmälan

Sexuella övergrepp är bland det värsta ett barn kan utsättas för. Utan möjlighet till stöd och skydd från vuxenvärlden tvingas barnet hantera smärtan, rädslan, maktlösheten och övergivenheten helt ensam.

Den ensamhet som barnet lämnas med är mycket svår, så svår att man kan tvingas fly in i sig själv och stänga av det ohanterbara.

Att sedan bära ensamheten och hemligheterna som övergreppen innebär är tungt och svårt för ett barn att leva med. Övergreppens konsekvenser är ofta att leva med starka känslor och minnen av det som hänt.

Lagen är tydlig

Personal inom polis, skola, hälso- och sjukvård är enligt Sol kap 14 1§ skyldiga att anmäla till socialtjänsten om det råder misstanke att ett barn (ålder 0–18 år) far illa eller riskerar att fara illa. För barnet som drabbas kan det vara livsavgörande att dessa personer tar sin anmälningsplikt på största allvar och fullföljer den.

Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten.

 

Första hjälpen vid oro för ett barn

Rädda Barnen har tagit fram ”Första hjälpen vid oro för ett barn”. Det är en superenkel vägledning för att fler ska agera vid oro för någon annans barn.

Så här går du tillväga

Gör en orosanmälan till socialtjänsten

Share This