BEWi Group är en av Nordens största aktörer in om sin bransch. BEWi tillverkar och säljer plastråvara och produkter för byggbranschen och förpackningsindustrin, men går också i täten med engagemang i organisationer som tar socialt ansvar. Det viktigaste verktyget är vår företagskultur med värderingar som innebär att ta ansvar, vara stolt över sig själv och sitt företag, att agera stabilt och att stå för kvalitet. Därför är vi en självklar och stolt partner till Treskablinoll.

Den 10 maj 2017, införs en ny klausul i BEWi:s sponsoravtal, som kommer att ställa tydliga krav. För att bli sponsrad av BEWi, ska föreningen skriva under på Treskablinolls och Idrottsbrevets riktlinjer för barns rätt till trygghet och ett föreningsliv fritt från sexuella övergrepp.

Läs mer om samarbetet här.

Simplicity är ett av Finansinspektionen auktoriserat fondbolag med kontor i Varberg på västkusten. Simplicity har drygt 15 miljarder under förvaltning i åtta aktiefonder och tre räntefonder som finns tillgängliga via din bank eller pensionssparande. Vi har alltid strävat efter att vara en ansvarstagande ägare som investerar i välskötta, hållbara bolag och investerar heller inte i företag som producerar fossila bränslen, vapen, alkohol, pornografi, spel och tobak.

På Simplicity alltid efter att vara en ansvarstagande ägare som investerar i välskötta, hållbara bolag och investerar heller inte i företag som producerar fossila bränslen, vapen, alkohol, pornografi, spel och tobak. På samma sätt vill vi nu visa att vi även är ansvarsfulla i vår sponsring till Svensk Idrott och ställer därför motsvarande krav på de föreningar vi sponsrar att dela våra värdegrunder. Självklart delar vi de riktlinjer som Idrottsbrevet står för. Simplicity är därför en stolt partner till Treskablinoll.