Om Treskablinoll – Treskablinoll

Om Treskablinoll

Treskablinoll är ett icke vinstdrivande företag som jobbar för att bekämpa sexuella övergrepp på barn. Genom utbildningar i integritet och brottsförebyggande insatser bryter Treskablinoll tystnaden kring sexualförbrytare och ger barnen tillbaka sin rätt till en trygg barndom.

Alla barn i Sverige ska klart och tydligt veta vad integritet är. För varje generation som lär sig det är en räddad generation.

Treskablinoll är ett icke vinstdrivande företag*, där samtliga intäkter går till arbetet med att ge alla barn den trygga barndom de har rätt till. En barndom utan sexuella övergrepp. I varje klass finns framtidens offer men också framtidens förövare. Därför är undervisning i integritet viktigt, redan i en tidig ålder. Tillsammans med experter som kriminologer, barnpsykologer och personer som jobbar på de platser där barnen vistas skapar vi brottsförebyggande och utbildande lösningar. Vi skapar sociala kampanjer som skapar förändring med hjälp av det sociala trycket – där din röst är viktig. På så sätt öppnar vi makthavarnas ögon och får dem att göra formella förändringar.

Läs mer om vårt första verksamma år.

 

Vem är Elaine?

Elaine Eksvärd är retoriker och grundare till Treskablinoll. Efter tio år som känd retoriker valde hon att berätta om de sexuella övergrepp hennes pappa utsatte henne för som barn. Läs mer om Elaine.

*Treskablinoll AB (svb) är ett icke vinstdrivande bolag. Vårt huvudsakliga syfte med bolagsformen är att återinvestera medel i verksamheten. Syftet med införandet av denna typ av bolag är just att främja verksamheten framför berikningen av ägarna. Genom en enkel sökning på nätet kan vem som helst se bolagets ekonomiska redovisning. Årsredovisningen finns publicerad och alla som vill kan läsa in sig på bolaget. Transparens är huvudfokus och alla handlingar är publika handlingar. Se gärna mer på Bolagsverkets hemsida.

Stöd oss

Varenda krona går till att motverka sexuellt utnyttjande av barn och till att säkerställa en trygg barndom.

Swish 1234947982

Bankgiro 379-6620

Jag är intresserad av nyhetsbrev från Treskablinoll