Om Treskablinoll

Alla barn i Sverige ska klart och tydligt veta vad integritet är. För varje generation som lär sig det är en räddad generation.

Treskablinoll är en ideell förening, där samtliga intäkter går till arbetet med att ge alla barn den trygga barndom de har rätt till. En barndom utan sexuella övergrepp. I varje klass finns framtidens offer men också framtidens förövare. Därför är undervisning i integritet viktigt, redan i en tidig ålder. Tillsammans med experter som kriminologer, barnpsykologer och personer som jobbar på de platser där barnen vistas skapar vi brottsförebyggande och utbildande lösningar. Vi skapar sociala kampanjer som skapar förändring med hjälp av det sociala trycket – där din röst är viktig. På så sätt öppnar vi makthavarnas ögon och får dem att göra formella förändringar.

”Vi måste vara fler som går samman och för barnens talan för att ge dem den trygga barndom de har rätt till.”

– Elaine Eksvärd

Vårt första verksamma år

Idag står vi i dialog med advokater, psykologer och poliser som båda stöttar oss och behöver oss i sitt arbete. Men det stannar inte där. Vi måste alla kämpa för barnens skull. Vi måste alla hjälpa till att flytta skammen från barnen till förövarna och ge barnen upprättelse. Vi måste alla bryta tystnaden!

Januari/februari 2017. Treskablinoll registreras som bolag för att driva sakfrågan kring sexuella övergrepp mot barn, utbilda och föreläsa för att stoppa och förebygga att fler barn utsätts.

22 februari. Förskolebrevet lanseras med Elaine Eksvärd som ansikte utåt. Spridning i TV4 och på webben och skapar debatt om att det måste finnas riktlinjer på landets förskolor som lär ut integritet och förebygger sexuella övergrepp mot barn.

20 april. Presskonferens med utbildningsminister Gustav Fridolin. Läroplanen ska ses över och uppdateras med fokus på kroppslig integritet. Resultatet ska redovisas den 23 mars 2018.

10 maj. Idrottsbrevet lanseras med Patrik Sjöberg som ansikte utåt. Ett tjugotal större idrottsstjärnor ställer sig bakom initiativet att det ska finnas riktlinjer för idrottsföreningar för att motverka sexuella övergrepp mot barn.

11 maj. Vi bjuds in till Riksdagen för att närvara i seminarium om statens idrottspolitiska mål gällande barn och ungdomar. Patrik får ordet och utmanar Björn Eriksson.

1 juni. Seminarium i Riksdagen med föreläsning om vårt rikstäckande initiativ. Patrik och Elaine delar med sig av sina personliga upplevelser och övertygelser om vad som hade kunnat rädda dem från övergrepp.

10 augusti. Patrik håller brandtal om sexuella övergrepp på Way Out West i Göteborg.

20 oktober. Vi blir inbjudna via Stiftelsen Allmänna Barnhuset att delta i paneldebatt inför Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet.

Styrelsen

Elaine Eksvärd
Retoriker och grundare till Treskablinoll. Efter tio år som känd retoriker valde hon att berätta om de sexuella övergrepp hennes pappa utsatte henne för som barn.

Lars Arrhenius
Jurist med inriktning på barnrättsfrågor. Vice ordförande i Unicef Sverige och arbetar idag som Särskild utredare på regeringskansliet

Anne Marie Brodén
Tidigare riksdagsledamot och Ordförande i Allmänna Barnhuset

Ulrika Malmberg Livijn
Chefsjurist 4:e AP Fonden

Patrik Sjöberg
Idrottsprofil, barnrättskämpe och föreläsare

Sara Uhlén
Auktoriserad redovisningskonsult och partner, Grant Thornton

Erik Grönberg, projektledare
Grundare av Inte ensam aldrig glömd och Årets hälsohjälte år 201