Om Idrottsbrevet

Var femte barn i Sverige utsätts för ett sexuellt övergrepp innan de fyller 18 år*. Eftersom de flesta barn någon gång under uppväxten är medlem i en idrottsförening är idrotten en viktig motor i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp. Barnkonventionen ställer tydliga krav på att både offentliga och privata aktörer som möter barn ska arbeta förebyggande mot sexuella övergrepp. Genom att införa nolltolerans mot trakasserier och övergrepp tas tydligt ställning för en trygg miljö för alla barn.

Idrottsbrevets riktlinjer är avsedda att användas som ett stöd för föreningen i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp på barn. Vi vill, tillsammans med er, skapa ett föreningsliv som är tryggt för barn och där barn lär sig både om idrott – och sina rättigheter.

Genom att ge barn kunskap om sina rättigheter och om kroppslig integritet och genom att ledare får kunskap att möta utsatta barn, så tar vi fasta på både Europarådets direktiv samt följer Barnkonventionen om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn.

* Sexuella övergrepp kan bestå av många olika handlingar och innefattar allt från att någon blottat sig för dem, att de övertalats, pressats eller tvingats till att onanera åt någon, ha sex med någon eller att någon annan försökt klä av dem eller tagit på deras könsdelar fast de inte ville. Drygt var femte barn (21 %) har erfarenhet av någon form av sexuellt övergrepp. Det är mer än tre gånger så vanligt att tjejer har erfarenheter av sexuella övergrepp (29 %) än att killar har det (10 %). (Svedin, C.G., Priebe, G., Wadsby, M., Jonsson, L. & Fredlund, C. (2015). Unga, sex och internet- i en föränderlig värld. Stiftelsen Allmänna Barnhuset.)

** EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 2004/68/RIF

» VI BEHÖVER FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER DÄR BARN FINNS. DET RÄCKER INTE MED PAPPER OCH PARAGRAFER. DET ÄR DAGS ATT GÅ FRÅN ORD TILL HANDLING! «

– Patrik Sjöberg

Från:

Till:

Ämne: Idrottsbrevet

Hej,

Jag är vårdnadshavare till

Ett av fem barn i Sverige blir utsatt för ett sexuellt övergrepp. En stor del av dessa övergrepp sker av någon kring barnet och det förekommer även inom idrotten. Jag vill försäkra mig om att ni pratar med både personal och barn om kroppslig integritet. Barn som lär sig om integritet redan i tidig ålder signalerar och kommunicerar tydligare om de är utsatta, oavsett om det är på träningen eller i hemmet.

Ni är en stor och viktig del av barnens vardag och därför vänder jag mig till er. Kanske har du sett kampanjen Idrottsbrevet? Idrottsföreningen ska ha en trygghetsplan, men med den höga statistiken sexualbrott mot barn behöver planen för att trygga barns integritet vara skarp och tydlig. Idrottsbrevet har tagits fram av kriminolog Nina Rung i samverkan med jurist i barnrättsfrågor Lars Arrhenius.

Min förhoppning är att inom kort se att vår idrottsförening följer Idrottsbrevet och att vi tillsammans gör skillnad för vart femte barn som inte får den barndom de har rätt till – den utan sexuella övergrepp. Jag ser fram emot att höra mer om hur ni arbetar med barns integritet.

Med hopp om att ni tar ställning och agerar.

Med vänliga hälsningar

Från:

Till:

Ämne: Idrottsbrevet

Hej,

Jag är vårdnadshavare till

Ett av fem barn i Sverige blir utsatt för ett sexuellt övergrepp. En stor del av dessa övergrepp sker av någon kring barnet och det förekommer även inom idrotten. Jag vill försäkra mig om att ni pratar med både personal och barn om kroppslig integritet. Barn som lär sig om integritet redan i tidig ålder signalerar och kommunicerar tydligare om de är utsatta, oavsett om det är på träningen eller i hemmet.

Ni är en stor och viktig del av barnens vardag och därför vänder jag mig till er. Kanske har du sett kampanjen Idrottsbrevet? Idrottsföreningen ska ha en trygghetsplan, men med den höga statistiken sexualbrott mot barn behöver planen för att trygga barns integritet vara skarp och tydlig. Idrottsbrevet har tagits fram av kriminolog Nina Rung i samverkan med jurist i barnrättsfrågor Lars Arrhenius.

Min förhoppning är att inom kort se att vår idrottsförening följer Idrottsbrevet och att vi tillsammans gör skillnad för vart femte barn som inte får den barndom de har rätt till – den utan sexuella övergrepp. Jag ser fram emot att höra mer om hur ni arbetar med barns integritet.

Med hopp om att ni tar ställning och agerar.

Med vänliga hälsningar

Ambassadörer

Våra ambassadörer står bakom Idrottsbrevet och barns rätt till integritet.

Linnéa Claesson

Handboll

Börje Salming

Ishockeyspelare

Anton Hysén

Fotboll

David Lega

Simning

David Fjäll

SVT Sportkommentator

Maria Akraka

Friidrott

Mikaela Laurén

Boxning

Stefan Rehn

Fotboll

Anders Svensson

Fotboll

Michelle Coleman

Simning

Mattias Sunneborn

Friidrott

Kennet Andersson

Fotboll

Thomas Ravelli

Fotboll

Josefin Lillhage

Simning

Anette Norberg

Curling

Ralf Edström

Fotboll

Jan-Ove Waldner

Bordtennis

Mikael Appelgren

Bordtennis