Treskablinoll - Treskablinoll

Treskablinoll är ett icke vinstdrivande företag som jobbar för att bekämpa sexuella övergrepp på barn. Genom utbildningar i integritet och brottsförebyggande insatser bryter Treskablinoll tystnaden kring sexualförbrytare och ger barnen tillbaka sin rätt till en trygg barndom.Vi jobbar för att stoppa och förebygga alla former av sexuella övergrepp på barn och för att tre sexuellt utnyttjade barn i varje klass ska bli noll.

Läs mer om vårt första verksamma år.

Stöd oss

Varenda krona går till att motverka sexuellt utnyttjande av barn och till att säkerställa en trygg barndom.

Swish 1234947982

Bankgiro 379-6620