Som Socialpedagoger så är frågor om kroppslig integritet, relationer och samtycke något som vi arbetar förebyggande och främjande med varje dag i samtal med enskilda elever och grupper. Vi känner att Grundskolebrevet kommer hjälpa alla pedagoger på skolan att kunna arbeta mot samma mål.
Kristina Holmgren & Helena Parborn

Socialpedagoger

Share This