Genom att bli medlem, bidrar du till vårt arbete för att fler barn ska få den barndom de har rätt till – en barndom fri från sexuella övergrepp.

Vi har tre sorters medlemskap:

• Stödmedlem, 150kr/år.

Som stödmedlem bidrar du till vårt arbete med utan att behöva vara aktiv i organisationen.

• Ordinarie medlem med rösträtt på årsmötet, 300kr/år.

Som ordinarie medlem kan du stödja oss vårt arbete praktiskt och aktivt, du har rösträtt på årsmötet och möjlighet att bli invald i styrelsen.

• Företagspartner, 10.000kr/år.

Som officiell företagspartner kan ni använda vårt varumärke i er marknadsföring och för att informerar om att i är företagspartner. Er företagsinformation kommer även att stå på vår hemsida under fliken samarbetsparters.

Share This