STYRELSEN

Ulrika Malmberg Livijn

Styrelseordförande

Grundare av konsultbyrån Livijn Advisory AB, tidigare advokat och chefsjurist på Fjärde AP-fonden.

“Alla barn ska kunna växa upp trygga och med de bästa förutsättningarna i livet. En barndom med sexuella övergrepp ger inte barnen den möjligheten. Treskablinolls kamp mot sexuella övergrepp och arbete för att förebygga dessa är så otroligt viktig för barnens framtid och här vill jag vara med och bidra så mycket jag kan”.

Elaine Eksvärd 

Grundare och styrelseledamot

Retoriker, författare och grundare till Treskablinoll. Efter tio år som känd retoriker valde hon att berätta om de sexuella övergrepp hennes pappa utsatte henne för som barn i den självbiografiska boken “Medan han lever”.

“Tänk om precis alla utöver att ha en jobbtitel också hade en kamp för att göra planeten bättre än den vi föddes till. Tänk så mycket bättre allt hade varit då. Jag brukar ofta säga att jag jobbar som retoriker och att jag kämpar för sexuellt utnyttjade barn”.

Anne Marie Brodén

Styrelseledamot

Ordförande i Allmänna Barnhuset, ordförande i föreningen Drömmen om det goda -lugn och ro i skolan dessutom har hon varit ordförande i Statens folkhälsoinstitut och i Riksförbundet Hälsofrämjandet samt ledamot i Patientskadenämnden och tidigare riksdagsledamot.

Sara Uhlén

Kassör

Auktoriserad redovisningskonsult och partner på Grant Thornton.

Nina Jonsson

Styrelseledamot

Rektor i Stockholms stad. Jag har valt att engagera mig i TSBN eftersom jag vill stötta arbetet med att barn ska få vara barn och inte behöva bli utsatta för sexuella övergrepp.

“Vi måste bli bättre på att våga prata om det och stärka barn i att sätta gränser kring sin integritet”.

Ulrika Karlsson

Styrelseledamot

Personal

Farhad Mazi Esfahani

Verksamhetschef

Farhad har varit engagerad i och arbetat med hälsa- och inkluderingsfrågor kopplade till mänskliga rättigheter och barnkonventionen i över 10 år. Hans intresse för global hälsa ledde honom till att studera till folkhälsovetare och han har en master inom hälsoekonomi, policy och management från Karolinska Institutet. Han har tidigare arbetat med att stärka rättigheterna för personer som lever med hiv och har erfarenhet av internationellt arbete och samverkan med internationella organ som WHO och UNAIDS.

Michaela Setterwall

Projektledare – Trygg Idrott (Schysst Spel)

Michaela är företagsekonom och har jobbat 6 år med kundhantering och kvalitativt sälj inom softwarebolag. Hon har även varit engagerad som mentor för nyanlända ensamkommande flyktingbarn via organisationen Nema Problema.

“För alla barn är det viktigt att ha bra vuxna nära som ser och fattar kloka beslut för dem. Att tre barn i varje klass i Sverige utsätts för sexuella övergrepp är ofattbart och motiverar mig att vara delaktig i Treskablinolls viktiga arbete att bryta tystnad och jobba preventivt för att barn ska få vara trygga”.

Share This