STYRELSEN

Ulrika Malmberg Livijn

Styrelseordförande

Grundare av konsultbyrån Livijn Advisory AB, tidigare advokat och chefsjurist på Fjärde AP-fonden.

“Alla barn ska kunna växa upp trygga och med de bästa förutsättningarna i livet. En barndom med sexuella övergrepp ger inte barnen den möjligheten. Treskablinolls kamp mot sexuella övergrepp och arbete för att förebygga dessa är så otroligt viktig för barnens framtid och här vill jag vara med och bidra så mycket jag kan”.

Elaine Eksvärd 

Grundare och styrelseledamot

Retoriker, författare och grundare till Treskablinoll. Efter tio år som känd retoriker valde hon att berätta om de sexuella övergrepp hennes pappa utsatte henne för som barn i den självbiografiska boken “Medan han lever”.

“Tänk om precis alla utöver att ha en jobbtitel också hade en kamp för att göra planeten bättre än den vi föddes till. Tänk så mycket bättre allt hade varit då. Jag brukar ofta säga att jag jobbar som retoriker och att jag kämpar för sexuellt utnyttjade barn”.

Anne Marie Brodén

Styrelseledamot

Ordförande i Allmänna Barnhuset, ordförande i föreningen Drömmen om det goda -lugn och ro i skolan dessutom har hon varit ordförande i Statens folkhälsoinstitut och i Riksförbundet Hälsofrämjandet samt ledamot i Patientskadenämnden och tidigare riksdagsledamot.

Sara Uhlén

Styrelseledamot 

Auktoriserad Redovisningskonsult och tidigare delägare på Grant Thornton Sweden AB samt ledamot i FARs Strategigrupp för Redovisnings- och Lönekonsulter. “Det ska vara en självklarhet för alla barn att växa upp under trygga förhållanden utan övergrepp. Tyvärr ser det inte ut så idag och det ska vi ändra på. Dels genom att utbilda barn, dels genom att utbilda vuxna i barnens omgivning. Men också genom att verka för en lagstiftning anpassad efter den verklighet som råder. Här gör Treskablinoll verkligen skillnad med sitt tydliga fokus och sin otvivelaktiga drivkraft för att åstadkomma den så viktiga nollvisionen i antalet utsatta barn i varje skolklass. Det är en ära att få vara med på den spännande resan mot målet.”

Nina Jonsson

Styrelseledamot

Rektor i Stockholms stad. Jag har valt att engagera mig i TSBN eftersom jag vill stötta arbetet med att barn ska få vara barn och inte behöva bli utsatta för sexuella övergrepp.

“Vi måste bli bättre på att våga prata om det och stärka barn i att sätta gränser kring sin integritet”.

Ulrika Karlsson

Styrelseledamot.

Ulrika Karlsson är konsult inom hälsa, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Hon har en bakgrund inom politiken. Under sina 12 år i riksdagen hade hon ett tydligt fokus på kvinnor och barns hälsa och rättigheter. Hon var bl.a. ledamot av Europarådet, ordförande för riksdagens tvärpolitiska grupp för Sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter, samt president för den Internationella motsvarigheten European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights. Ulrika är idag expertrådgivare till Förenta Nationerna (FN) inom jämställdhet och hälsa, samt särskild rådgivare i hälsa till Interparlamentariska Unionen (IPU).

Personal

Maria Näslund

Tf. Verksamhetschef 

Maria brinner för barns rättigheter och har sedan sin examen i psykologi arbetat i många år med att förbättra villkoren för utsatta unga. Hon har lång erfarenhet att arbeta med barnrättsfrågor från organisation Maskrosbarn där hon varit ansvarig för stödprogram och utbildat vuxna professionella som möter barn i frågor som rör bemötande, delaktighet och barnkonventionen. Hon har också varit ordförande för Tjejjouren Väst där hon lett arbetet för att stärka unga tjejers rättigheter och utvecklingen av jourens stödjande arbete för våldsutsatta.

Farhad Mazi Esfahani

Verksamhetschef (föräldraledig)

Farhad har varit engagerad i och arbetat med hälsa- och inkluderingsfrågor kopplade till mänskliga rättigheter och barnkonventionen i över 10 år. Hans intresse för global hälsa ledde honom till att studera till folkhälsovetare och han har en master inom hälsoekonomi, policy och management från Karolinska Institutet. Han har tidigare arbetat med att stärka rättigheterna för personer som lever med hiv och har erfarenhet av internationellt arbete och samverkan med internationella organ som WHO och UNAIDS.

Amanda Hedman Rojas

Projektledare / metodutvecklare – Grundskolebrevet 

Med ett engagemang och passion för att skapa trygga, jämställda och inkluderande samhällen har Amanda en kandidatexamen i statsvetenskap och en mastersexamen i säkerhet och krishantering – där hon specialiserat sig i den mänskliga aspekten av säkerhet. Hon har tidigare arbetat med jämställdhetsfrågor och mänskliga rättigheter i både civilsamhället och Sveriges biståndsmyndighet. 

”Alldeles för många barn blir förbisedda och utsatta för sexuella övergrepp och vi vuxna har ett ansvar för att bryta tystnaden och försvara deras rättigheter. Vi behöver arbeta förebyggande och framförallt sätta barnens talan och behov i centrum för att kommande generationer ska få den trygga barndomen dem förtjänar. Treskablinoll gör ett fantastiskt och viktigt arbete och det är en ära att få vara med och utveckla Grundskolebrevet.”

Saga Brodersen

Kommunikatör / Administratör – Grundskolebrevet 

Saga har varit engagerad i barns rättigheter sedan hon själv var barn, och arbetat med att hjälpa andra sedan tonåren. Med flera års erfarenhet som opinionsbildare och sakkunnig gällande sexuell exploatering, är vi på Treskablinoll glada över att ha Saga hos oss som föreningens kommunikatör! Utöver sitt arbete på Treskablinoll är Saga också engagerad i föreningen Inte Din Hora där hon är samordnare, föreläsare, opinionsbildare och styrelseledamot. Saga är också aktiv i barnrättsorganisationen Maskrosbarn – en organisation som hjälper barn som växer upp med våld och missbruk i hemmet.

“Jag vill vara den som jag själv hade behövt när jag var liten.”

Share This