Advisory Board

Treskablinolls Advisory Board är en utomstående expertgrupp som är rådgivande till föreningens styrelse och arbete. Styrelsen väljer in medlemmar till Advisory Board utifrån kompetens och expertis. Advisory Board är ett stöd för föreningen i strategifrågor och i enskilda projekt. Inom Treskablinolls Advisory Board finns personer med kunskap i frågor som rör kriminologi, barns rättigheter, våld och sexuella övergrepp mot barn, förebyggande arbete med barn och familjer i utsatta situationer samt kunskap om idrottsrörelsens arbete mot sexuella, fysiska och psykiska övergrepp.

Jennifer Pettersson

Jennifer är elitgymnast, tränare och föreläsare samt ambassadör för Idrottsbrevet. Jennifer slutade tävla 2015 och i dag är hon ledare för unga gymnaster i Örnsköldsvik. Hon har blivit uppmärksammad genom att öppet tala om den kränkande träningskulturen med psykiska och fysiska övergrepp som hon upplevt inom idrotten.

Maria Dufva

Maria är kriminolog, föreläsare och författare till böckerna “Värsta bästa hälsan” och “Värsta bästa nätet”. Maria har länge varit engagerad i Treskablinoll, hon har bland annat varit med och utvecklat Förskolebrevet 2017 och föreläst om hur sexuella övergrepp kan förebyggas. Idag jobbar Maria intensivt med brottsförebyggande för att förhindra bl.a. sexuella övergrepp mot barn online. Läs mer om Maria här

Erik Grönberg

Erik är föreläsare, författare och initiativtagare till kampanjen Inte ensam aldrig glömd. Erik har tidigare drivit Treskablinoll och har ett starkt engagemang och driv för att stopp och förebygga sexuella övergrepp mot barn.

Share This