“Vi är med för att det kommer som en skänk från ovan eftersom detta är ett av våra prioriterade områden i vårt systematiska kvalitetsarbete att just arbeta förebyggande för att rusta våra elever och stärka deras försvar mot sexuell utsatthet, Innan något händer. Här kommer vi att få stöd och hjälp att hitta metoder för att arbeta förebyggande och göra detta svåra ämne pratbart både för personal, elever och vårdnadshavare.”

Niss Kerstin & Björn Olsson

Rektorer Rydbergsskolan & Knappekullaskolan

Share This