Från:

  Till:

  Ämne: Förskolebrevet

  Hej,

  Jag är vårdnadshavare till

  Nya siffror visar att 1 av 5 barn i Sverige utsätts för sexuella övergrepp. En stor del av dessa övergrepp sker av en närstående person i hemmet, därför är det viktigt att barnen får en trygg plats hos er där de lär sig vikten av kroppslig integritet. Men inte bara det, att respekten för barns integritet generellt genomsyrar arbetet. Jag vill försäkra mig om att ni pratar med både personal och barn om integritet. Barn som lär sig om integritet redan i tidig ålder signalerar och kommunicerar tydligare om de far illa, oavsett om det är på förskolan eller i hemmet, och ju mottagligare alla vuxna i barnets omgivning är för signalerna, desto lättare är det att upptäcka när barn far illa.

  Ni är en stor och viktig del av barnens vardag och därför vänder jag mig till er. Kanske har du sett kampanjen Förskolebrevet som lanserades den 22 februari 2017?

  Jag ser fram emot att vi genom Förskolebrevet tillsammans skapar en dialog, men framför allt riktlinjer och handlingsplaner för barns integritet. Allt för att barnen ska vara trygga – både på förskolan och i hemmet. Det här är ett gemensamt arbete mellan hem och förskola, med Förskolebrevets riktlinjer, integritetspolicy och integritetsövningar som verktyg.

  Min förhoppning är att inom kort se att vår förskola arbetar med integritet genom Förskolebrevet och att vi tillsammans gör skillnad för den femtedel av barnen som i varje klass inte får den barndom de har rätt till – den utan sexuella övergrepp. Jag ser fram emot att höra mer om hur ni arbetar med barns integritet.

  Med hopp om en fin dialog,

   Från:

   Till:

   Ämne: Förskolebrevet

   Hej,

   Jag är vårdnadshavare till

   Nya siffror visar att 1 av 5 barn i Sverige utsätts för sexuella övergrepp. En stor del av dessa övergrepp sker av en närstående person i hemmet, därför är det viktigt att barnen får en trygg plats hos er där de lär sig vikten av kroppslig integritet. Men inte bara det, att respekten för barns integritet generellt genomsyrar arbetet. Jag vill försäkra mig om att ni pratar med både personal och barn om integritet. Barn som lär sig om integritet redan i tidig ålder signalerar och kommunicerar tydligare om de far illa, oavsett om det är på förskolan eller i hemmet, och ju mottagligare alla vuxna i barnets omgivning är för signalerna, desto lättare är det att upptäcka när barn far illa.

   Ni är en stor och viktig del av barnens vardag och därför vänder jag mig till er. Kanske har du sett kampanjen Förskolebrevet som lanserades den 22 februari 2017?

   Jag ser fram emot att vi genom Förskolebrevet tillsammans skapar en dialog, men framför allt riktlinjer och handlingsplaner för barns integritet. Allt för att barnen ska vara trygga – både på förskolan och i hemmet. Det här är ett gemensamt arbete mellan hem och förskola, med Förskolebrevets riktlinjer, integritetspolicy och integritetsövningar som verktyg.

   Min förhoppning är att inom kort se att vår förskola arbetar med integritet genom Förskolebrevet och att vi tillsammans gör skillnad för den femtedel av barnen som i varje klass inte får den barndom de har rätt till – den utan sexuella övergrepp. Jag ser fram emot att höra mer om hur ni arbetar med barns integritet.

   Med hopp om en fin dialog,

   NI SOM FÖRSKOLA

   Förskolebrevet är en grund för hur förskolan kan arbeta med att förebygga övergrepp och integritetskränkningar. Oberoende av hur ni redan arbetar är målet att brevet ska ge varje förskola tydliga riktlinjer för hur man lär sig att skydda barns integritet.

   Att arbeta förebyggande på ett systematiskt sätt ställer stora krav på såväl rutiner, kommunikation samt tillgänglighet på bra arbetsmaterial. Många förskolor saknar stöd i detta arbete.

   Vi har även en sluten grupp för förskolor som jobbar för att tre ska bli noll. Där kan ni dela pedagogiska övningar med varandra, diskutera hur ni pratar med barnen och få stöd och tips i hur ni agerar om ett barn misstänks vara utsatt. Du hittar gruppen här. Ni kan också anmäla er till vårt nyhetsbrev för att få ta del av den senaste forskningen, litteraturen och nyheterna kring integritet och arbetet mot sexbrott mot barn.

   När föräldrar och förskola arbetar tillsammans och ökar sin kunskap om integritet och sexualbrott ökar chanserna att skapa en tryggare miljö för barnen – både på förskolan och i hemmet. När ni tillsammans vågar prata om detta stärks barnets integritet från alla håll. Ni blir också mer lyhörda kring barns signaler – ni vågar fråga och stå upp för deras rättigheter. Detta är Förskolebrevets syfte.

   Kompetensutveckling

   Handledning är ett sätt att höja personalgruppens kompetens och kunskapsnivå kring såväl integritetsfrämjande arbete i stort, som kring sexualbrottsfrågor.

   Arbetar du inom kommunen söker du detta hos kommunens Elevhälsa. Om du arbetar för en fristående förskola finns det privata företag som erbjuder handledning. Förslag på företag som erbjuder handledning

   Share This