Byxskyddslagen

Gör det olagligt för vuxna att utnyttja tonårsbarn för sexuella övergrepp!

Vi på Treskablinoll föreslår att en byxskyddslag ska inrättas för att hindra vuxna att sexuellt utnyttja tonårsbarn. Med en femårsregel i åldersskillnad mellan ett tonårsbarn och en vuxen vid sexuellt umgänge skulle ett byxmyndig tonårsbarn, dvs 15-17 åringar, få samma lagliga skydd som ett barn som är under 15 år.

Tillsammans kan vi ändra lagen: Skriv under namninsamlingen här!

Byxmyndigheten vid 15 år är en genväg för vuxna att utnyttja tonårsbarn. Att som vuxen ha sex med ett tonårsbarn borde vara olagligt i ett land som säger sig ha lagar mot sex med barn.

– Det är inte ovanligt för tonårsbarn och särskilt tjejer att bli sexuellt utnyttjade av en betydligt äldre man. Män som säger att man är ”vuxen för ens ålder”, som utnyttjar ett osäkert tonårsbarn att göra saker som man inte alls är bekväm med eller redo för. Tonårsbarn har rätt att bli lämnade ifred.” Säger grundaren Elaine Eksvärd.

– Man ska inte som 15 åring behöva fäkta bort vuxna män. En byxskyddslag skulle hjälpa att förändra attityder i samhället och göra det mindre acceptabelt för vuxna att ge sig efter tonårsbarn, säger juristen Hanna Bergvall.

Tillsammans med den ideella barnrättsföreningen Treskablinoll vill Hanna Bergvall uppmana politiker att inrätta en s.k. Byxskyddslag*. En lag som låter tonåringar utforska sin sexualitet ifred utan att vuxna utnyttjar det. Enligt Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF) har HBTQI-personer i högre utsträckning utsatts av sexuella övergrepp som barn. Många bekräftar den bilden.

– Man är en osäker tonåring som både accepteras och utnyttjas av en äldre man och som ser vem man är. Skammen över ens sexualitet blandas ihop med skammen av att ha blivit sexuellt utnyttjad, säger Isaac Kjellgren, överlevare och aktivist.

– Sverige har idag inga lagar för att skydda osäkert barn som utnyttjas sexuellt, säger juristen Hanna Bergvall. Frankrike, som inte haft någon sexuell, myndighetsålder, införde nyligen en byxmyndighet vid 15 år. Samtidigt införde de en femårsregel för att skydda tonårsbarn mot äldrevuxna.

Länder som Nigeria och Angola har samma lagar som Minnesota, Washington, Texas och åtta andra delstater i USA där det är lagligt att ha sex med tolvåringar. I länder som exempelvis Libyen, Sudan och Saudiarabien finns det ingen byxmyndighetsålder så länge du är gift med barnet. Egypten, Somalia och Tanzania är några av de länder som har 18 år som byxmyndighetsålder. – Jag är mår illa av alla de vuxna män som kallade mig vuxen för min ålder som tonåring. Byxskyddslagen hade besparat många tonårsbarn mycket sexuella kränkningar säger Elaine Eksvärd, grundare till den ideella föreningen Treskablinoll.

Vi vill behålla byxmyndigheten som idag är 15 år, men införa en ”byxskyddslag” för tonåringar som är över 15 men under 18 år. Byxskyddslagen innebär att det införs en femårsregel i åldersskillnad mellan tonårsbarn och vuxen vid sexuellt umgänge. På det här sättet får tonårsbarn som har blivit byxmyndiga samma lagliga skydd som barn under 15 år. Lagen ska inte förhindra att unga utforskar sin sexualitet tillsammans utan hindra vuxna att utnyttja barn.

Fotnot:
  • Brasilien – Generell byxmyndighet är 14 år, men 12-13 åringar kan ha sex med någon som är max 5 år äldre.
  • Chile – Generell byxmyndighet är 14 år, men 18 år för samkönad sexuellt umgänge.
  • Frankrike – Generell byxmyndighet är 15 år, men 15-17 åringar kan ha sex med någon som är max 5 år äldre.
  • Japan – Generell byxmyndighet 13 år, men vissa regioner har egna bestämmelser, t.ex. Tokyo har 18 årsgräns.
  • Paraguay – Generell byxmyndighet är 14 år. 16 år för flickor dock 14 om flickan är gift.
  • USA – Generell byxmyndighet är mellan 16-18 år. I 12 delstater finns undantag för 12-13 åringar om åldersskillnaden mellan parterna inte är större än ett specifikt antal år, oftast mellan 3-5 år. I vissa delstater tillåts även barnäktenskap med föräldrars tillstånd när barnen är 15 år.
  • Vatikanen – Generell byxmyndighet 18 år, med undantag för barn som är gifta, då gäller 14 år för flickor och 16 år för pojkar.

BYXSKYDDSLAGEN

4 § Den som, med ett barn under arton år, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år. Den som genomför en handling med samtycke som avses i första stycket med ett barn som har fyllt femton år och där åldersskillnaden inte är mer än fem år ska inte dömas till ansvar. (femårsregeln). Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt mot barn till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot om brottslig gärning eller om fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (2018:618).

  • Enligt Stiftelsen Allmänna barnhusets undersökning “Unga, sex och internet efter #metoo” från 2021 har 1 av 4 barn (25% av tillfrågade) utsatts för sexuella övergrepp.

Tillsammans kan vi ändra lagen: Skriv under namninsamlingen här!

Elaine Eksvärd, grundare Treskablinoll
Hanna Bergvall, jurist
Farhad Mazi Esfahani, verksamhetschef Treskablinoll

Kontaktperson: farhad@treskablinoll.nu

Om Treskablinoll:

Treskablinoll är en ideell förening, där samtliga intäkter går till arbetet med att ge alla barn den trygga barndom de har rätt till. En barndom utan sexuella övergrepp. I varje klass finns framtidens offer men också framtidens förövare. Därför är undervisning i integritet viktigt, redan i en tidig ålder. Tillsammans med experter som kriminologer, barnpsykologer och personer som jobbar på de platser där barnen vistas skapar vi brottsförebyggande och utbildande lösningar. Vi skapar sociala kampanjer som gör skillnad med hjälp av det sociala trycket – där din röst är viktig. På så sätt öppnar vi makthavarnas ögon och får dem att göra formella förändringar.

Treskablinoll Sverige © 2023